Ο καιρός και τα περάσματα των πτηνών το φθινόπωρο και το χειμώνα

Χρήστος Κ. Σώκος
Δασολόγος – Θηραματολόγος

Στην Ευρώπη και την Ασία δισεκατομμύρια πτηνών που ανήκουν σε 200 περίπου είδη μεταναστεύουν κάθε χρόνο θέλοντας να αποφύγουν τη δυσμενή περίοδο του χειμώνα. Κύρια αιτία που αναγκάζει τα πτηνά να μεταναστεύσουν είναι η έλλειψη τροφής και λιγότερο οι χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως, τα πλεονεκτήματα της μετανάστευσης πρέπει να είναι σοβαρά, διότι το ταξίδι προς το νότο είναι μια υπόθεση γεμάτη κινδύνους, κάτι που οφείλεται στην κατανάλωση ενέργειας, στην έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην εξάντληση και την αυξημένη αρπακτικότητα. Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερα από τα μισά πτηνά δεν επιστρέφουν ξανά στον τόπο που γεννήθηκαν. Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στον καιρό ως: 1) αιτία της μετανάστευσης, 2) λόγο έναρξής της, 3) παράγοντα επιλογής κατάλληλου διαδρόμου, 4) συντελεστή πλοήγησης, 5) υπαίτιο για τον αποπροσανατολισμό και το θάνατο κατά το ταξίδι.

Πηγή Φώτο