Κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του Κρατικού εκτροφείου περδίκων στους Αρμένους Ρεθύμνου από έλλειψη προσωπικού

Πηγή

Ερώτηση Μ.Κριτσωτάκη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στους Αρμένους Ρεθύμνου λειτουργεί Κρατικό εκτροφείο περδίκων, με κύριο έργο τον εμπλουτισμό θηραμάτων από πέρδικες στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Ταυτόχρονα συμβάλει στη διατήρηση σπάνιου είδος πέρδικας στον Ψηλορείτη και τη Μαδάρα- Σφακιανό Βουνό.

Στα πλαίσια μάλιστα του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 2002 «Δράσεις Προστασίας για τον Γυπαετό και την Βιοποικιλότητα στην Κρήτη» (2002 –2006), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Κρήτης, υλοποίησε δράση που αφορούσε την «Κατασκευή απαιτούμενης υποδομής για την εκτροφή και απελευθέρωση περδίκων τοπικής προέλευσης», όπου το εκτροφείο των Αρμένων ενισχύθηκε με σημαντικές και σύγχρονες υποδομές (το 60% της χρηματοδότησης του έργου προερχόταν από την Ε.Ε.).

Όμως η λειτουργία του κινδυνεύει να διακοπεί λόγω έλλειψης προσωπικού αφού το Δεκέμβριο του 2009, απολύθηκαν 6 με σύμβαση υπάλληλοι, σι οποίοι λόγω της μακροχρόνιας θητείας τους ήταν γνώστες της διαδικασίας παραγωγής. Σήμερα απασχολούνται δύο μόνιμοι υπάλληλοι και ένας εργάτης, από τους οποίους μάλιστα οι δύο θα βγουν στη σύνταξη σε ένα έτος.

Επειδή το Κρατικό εκτροφείο Αρμένων επιτελεί σημαντικό έργο στην εκτροφή περδίκων και τον εμπλουτισμό θηραμάτων σε ολόκληρη την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και συμβάλει στη διατήρηση σπάνιου είδος πέρδικας

Επειδή η διακοπή της παραγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα τον αφανισμό των περδίκων στις προαναφερόμενες περιοχές με όσα αυτό συνεπάγεται στη διατήρηση χλωρίδας - πανίδας της πατρίδας μας

Επειδή το εκτροφείο επωάσεως αυγών και εν συνεχεία ανατροφής των νεογνών περδίκων για απελευθέρωση, χρειάζεται εργασία σε εικοσιτετράωρη βάση

Επειδή η πέρδικα, όπως και τα εκτροφεία, προστατεύεται από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση

ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Είναι στις προθέσεις σας η άμεση επαναπρόσληψη των επί συμβάση υπαλλήλων, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο επωάσεως και εκτροφής πέρδικας, δεδομένου ότι αυτή την εποχή (όπως κάθε Απρίλιο και Μάιο) γίνεται αναπαραγωγή;

2. Τι μέτρα θα λάβετε ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του εκτροφείου, καθώς δεν πρέπει να απαξιωθούν η τεχνογνωσία και οι σύγχρονες υποδομές–εξοπλισμός που διαθέτει;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Το εντόπισε ο Πολίτης.