Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, τα αρσενικά δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα οσφρητικά ερεθίσματα, πιθανώς επειδή έπρεπε να κυνηγούν όταν οι πρόγονοί τους ζούσαν σε άγρια κατάσταση.

Αντίθετα, τα θηλυκά ίσως εξελίχθηκαν να δίνουν έμφαση στα οπτικά ερεθίσματα, πιθανώς για να προσέχουν καλύτερα τα μικρά τους, τα οποία μυρίζουν όλα σχεδόν το ίδιο.

Ολόκληρο το άρθρο