Στο στόχαστρο μιας... ελίτ αντικυνηγών βρίσκεται το μικρό νησάκι απέναντι από την Αργολίδα. Το «Εθνος- Κυνήγι» έσπευσε στην αρχαία Απεροπία και μίλησε με τους Υδραίους κυνηγούς....

Η (ο) Δοκός (και τα δύο γένη είναι σε χρήση σε ό,τι αφορά την ονοματολογία) μετατράπηκε πρόσφατα σε... πέτρα του σκανδάλου. Ο Σύλλογος Οικολόγων Υδρας «Η Υδραίισσα Φώκια», με πρόσφατη επιστολή του προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά την «διά παντός απαγόρευση του κυνηγιού» στο μικρό νησάκι. Ουδέν... πρωτότυπο φυσικά, αλλά και καθόλου «αθώο»!

Τελικά η απαγόρευση ήρθε αλλά, τουλάχιστον, δεν είναι ολική.

Ολόκληρο το άρθρο της 6/5/2010