Οι δασικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκριναν τον εμπλουτισμό του βιότοπου του Αμβρακικού με κυνηγετικό φασιανό. Ο εμπλουτισμός αφορά την περιοχή του Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας και τα Φλάμπουρα. Το επόμενο διάστημα θα απελευθερωθούν στην περιοχή 400 νεαρά πτηνά, ηλικίας 2 έως 6 μηνών. Η προμήθεια των θηραμάτων θα γίνεται από το κρατικό εκτροφείο της Πάτρας και οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον τοπικό Κυνηγετικό Σύλλογο.

Πηγή