ΛΕΪΣΜΑΝΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ: ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ CANILEISH® * ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

Virbac Hellas, 18 Μαρτίου 2011
Στις αρχές του 2010, η Virbac υπόβαλε το φάκελο έγκρισης του CaniLeish®, ενός εμβολίου κατά της Λεϊσμανίωσης. Μετά την υποβολή του φακέλου έγκρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (ΕΜΑ), ακολούθησε στις 13 Ιανουαρίου 2011, η ανακοίνωση της θετικής γνώμης της Επιτροπής Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμάκων (ΕΜΑ), σχετικά με το CaniLeish®. Το CaniLeish® είναι το πρώτο εμβόλιο κατά της Λεϊσμανίωσης στην Ευρώπη. Στις 14 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικύρωσε αυτή τη γνώμη απονέμοντας στη Virbac την Ευρωπαϊκή Έγκριση για αυτό το εμβόλιο.

Η πρώτη κυκλοφορία του CaniLeish® θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία στα τέλη του πρώτου μισού του 2011. Άμεσα, θα ακολουθήσει η κυκλοφορία και στις υπόλοιπες χώρες των ενδημικών περιοχών: Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, και Ιταλία (οι χώρες δεν παρατίθενται με χρονολογική σειρά). Για τη σειρά κυκλοφορίας έχουμε λάβει υπόψη μας τη γεωγραφική κατανομή της νόσου, καθώς και το χρόνο που απαιτείται, ώστε το παραγωγικό δυναμικό του εμβολίου να είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Η κυκλοφορία σε χώρες της Βορείου Ευρώπης, από τις οποίες παρατηρείται υψηλή επισκεψιμότητα προς τις ενδημικες χώρες, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερη φάση.

* Το εμβόλιο CaniLeish αναπτύχθηκε από την BVT (Bio Véto Test), μια 100% θυγατρική της Virbac, σε συνεργασία με την IRD (Ινστιτούτο Έρευνας & Ανάπτυξης) και τις ομάδες R&D (Έρευνας & Ανάπτυξης) της Virbac. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε μια πατενταρισμένη ανακάλυψη της IRD που σχετίζεται με την καλλιέργεια λεϊσμανίασης, την πατέντα, της οποίας εκχώρησε κατ΄αποκλειστικότητα στην BVT για χρήση στον τομέα της υγείας των ζώων.

http://www.adespoto.gr