Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια την υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα : Η θήρα στο στόχαστρο της Υπουργού

Καίτοι το νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας έχει αρκετά εκσυγχρονιστεί δεν γίνεται κατανοητό μία περεταίρω αναθεώρησή της. Παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια εκ μέρους των υπευθύνων Υπουργών του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής απαξίωση της μεγάλης οικογένειας των κυνηγών και προώθηση περιορισμών της θηρευτικής δραστηριότητάς των. Αυτό δεν που είναι ανησυχητικό είναι η περιφρόνηση των κυνηγετικών οργανώσεων από τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θήρα στη πατρίδα μας. Απόδειξη αυτής της προσπάθειας αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τη θήρα με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας χωρίς τη συμμετοχή ως συμβουλευτικό όργανο της ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καίτοι σύμφωνα με το νόμο οι κυνηγετικές οργανώσεις είναι θεσμικοί συνομιλητές με το αρμόδιο Υπουργείο.

Ας αναλογισθούμε ότι η σκληρή οικονομική πραγματικότητα που ζούμε σήμερα και η αβεβαιότητα που τροφοδοτεί και οι φοβίες που παράγει στις κοινωνικές ομάδες η αποσπασματική αυτή πρωτοβουλία περί δήθεν εκσυγχρονισμού της θήρας. Ας λάβουμε δε σοβαρά υπόψη ότι περί τα 10.000 άτομα δραστηριοποιούνται στο χώρο της θήρας σε συναφείς θέσεις εργασίας πάνω δε από 1 δις ευρώ προσφέρεται στην εθνική οικονομία.

Πιστεύουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα δημιουργήσουνε μεγάλα προβλήματα και δεν γνωρίζει κανείς τι ,μπορούνε να προσφέρουν γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι η κα. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής :

  1. Προτίθεται να καλέσει έστω και τώρα ως συνομιλητές την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας;
  2. Ποίοι λόγοι οδήγησαν στη σκέψη της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τη θήρα;
  3. Πότε προβλέπεται να τελεσφορήσει η πρωτοβουλία αυτή η οποία από ότι φαίνεται προβλήματα θα δημιουργήσει και δεν θα δώσει λύσεις;

Αθήνα, 31/03/2011
Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Γιαννόπουλος

http://press-gr.blogspot.com/2011/03/blog-post_539.html