Μέρος 2ο - La Venteta

Πηγή

"...Η Κρήτη διαθέτει 200 από τους συνολικά 806 υγρότοπους που έχει απογράψει το WWF Ελλάς τα τελευταία 7 χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα «Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας». Παρόλα αυτά, μόνο οι 22 εξ' αυτών βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης, ενώ οι υπόλοιποι απειλούνται με υποβάθμιση ή ακόμη και εξαφάνιση..."

Πρόβλημα:

Αν έχουν απογραφεί 806 υγρότοποι σε 7 χρόνια πόσες ημέρες απαιτήθηκαν για την απογραφή κάθε υγρότοπου;

Λύση:

7 (χρόνια) * 300 (εργάσιμες ανά έτος) / 806 (υγρότοποι) = 2,6 δλδ κάτι λιγότερο από 3 ημέρες για να απογραφεί ο κάθε υγρότοπος (συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού)!

Ύστερα απ' τα παραπάνω, αλλά και to προηγούμενο ρεκόρ παραγωγικότητας, μου είναι πλέον ηλίου φαεινότερη η προτίμηση της Τίνας στους WWF et al. Επιτέλους μπορεί να στηριχτεί σε σούπερ αποτελεσματικούς και παραγωγικούς συνεργάτες.