Δημιουργική οικο-λογιστική

Γκρηκ στατίστικς

Σύμφωνα με τας γραφάς

Alectoris graeca

Η πετροπέρδικα
(σύμφωνα με τας γραφάς)

Ανάψτε κεριά και θυμιατήρι και εκεί, υπό το φως των κηρίων, σκύψτε με κατάνυξη πάνω από τας γραφάς!

Ερωτήματα...

Οταν μόνο στην Ηπειρο καταμετρώνται 18.000 πουλιά, πώς σε όλη τη χώρα οι πέρδικες είναι μόνο 2.500 έως 5.000 που αναφέρει η μελέτη για τις Ζ.Ε.Π.; Και πώς σε όλη τη χώρα οι μελετητές της Ορνιθολογικής υπολογίζουν μόνο 7.000 ζευγάρια, όταν το πρόγραμμα «Αρτεμις» ανεβάζει το σύνολο των θηρευθέντων πουλιών κατ’ έτος στα 150.000 περίπου άτομα;

Οι κ. Δημαλέξης και Μπούσμπουρας, έχουν στήσει με τις Ζ.Ε.Π. ένα μαθηματικό «παιχνίδι», με αυτό που στο δημοτικό λέγαμε... διαιρετέο και διαιρέτη! Για τη Ζ.Ε.Π. π.χ. του Γαλαξιδίου, χρησιμοποιούν τα πραγματικά στοιχεία μελέτης του Ν. Μάνιου για τον πληθυσμό της πέρδικας στην ευρύτερη περιοχή, που δείχνουν 1,5 με 2 περίπου ζευγάρια πέρδικες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο...

Είναι μια πολύ καλή πυκνότητα πληθυσμού, που όμως οι κ. Δημαλέξης - Μπούσμπουρας χρησιμοποιούν για να τη... «διαιρέσουν» με τα 7.000 ζευγάρια όλης της χώρας, ώστε να αποδείξουν ότι στο Γαλαξίδι συγκεντρώνεται πάνω από το 1% του συνολικού πληθυσμού, οπότε το κυνήγι της πρέπει να απαγορευθεί!

Με παρόμοιες αυθαίρετες... αναγωγές και διαιρέσεις επιχειρείται η απαγόρευση κυνηγίου της πέρδικας και στη Ζήρεια και στο Φαλακρό της Δράμας, καθώς η «επιλεκτικότητα» των μελετητών της Ορνιθολογικής δεν έχει τέλος... Στη Ζήρεια ο εκτιμούμενος από τους μελετητές πληθυσμός είναι... 80 με 100 ζευγάρια, εκτίμηση που σύμφωνα με πληροφορίες έχει κάνει ένας... «εμπειρικός ορνιθολόγος», δάσκαλος στο επάγγελμα!

Ολόκληρο το άρθρο στο Έθνος Κυνήγι