Μία πιθανή εξήγηση γαιτί ΟΛΑ τα πτηνά της πατρίδας μας είναι σπάνια

(Σύμφωνα με τας γραφάς) http://www.ornithologiki.gr


ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – 2008

Μήπως γιατί η αξιολόγηση τους βασίζεται στις παρατηρήσεις 150 περίπου ατόμων, οι οποίοι συντάσουν 100 με 200 αναφορές ανά έτος όλοι μαζί;

Εφ' όσον λοιπόν, όπως είχε την καλοσύνη να μας πληροφορήσει ο γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, απαιτούνται 50 αναφορές ώστε κάποιο είδος να μη θεωρείται σπάνιο, ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ.
Σε 30-40 χρόνια θα έχουν διαγραφεί όλα από τη λίστα των σπανίων!

Μήπως σας βοηθά η παραπάνω διαπίστωση να καταλάβετε γιατί τα φυλλάδια του προγράμματος Άρτεμις της ΚΣΕ παραμένουν αόρατα απ' το ΥΠΕΚΑ;

Ας υποθέσουμε 20 εξόδους ανά κυνηγό, (Σ/Κ παρά Σ/Κ), ανά κυνηγετική περίοδο.
Αν το 10% συμπληρώνει το φυλλάδιο προκύπτει 23.000 * 20 = 460.000 αναφορές. Συν 200 των ρυθμιστών σύνολο 460.200.
Αν το 1% συμπληρώνει το φυλλάδιο προκύπτει: 2.300 * 20 = 46.000 αναφορές. Συν 200 των ρυθμιστών σύνολο 46.200.
Αν το 1ο/οο συμπληρώνει το φυλάδιο προκύπτει 230 * 20 = 4.600 αναφορές (συν 200 των γραφών)

Αχ αυτοί οι αριθμοί! Ξεκαθαρίζουν αμέσως το τοπίο οι άτιμοι!