Οι "σπάνιοι" νανόκυκνοι σε κοπάδια των 750 ατόμων

www.birdforum.net"Δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ σε αναφορά σπανίων ειδών είδος που σχηματίζει σμήνος 750 ατόμων" απορεί ο αφελής Ευρωπαίος παρατηρητής... Μα είναι σύμφωνα με τας γραφάς σίλι!

Η ανωτέρω απορία ηγέρθη όταν ο άνθρωπος διάβασε την αναφορά που εκπόνησε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων. Από το αξιολογότατο birdforum.net.

Τα σχόλια περιττεύουν...

Σχετικά


Νανόκυκνος - Cygnus columbianus

Ελληνικές σπανιότητες (σύμφωνα με τας γραφάς)