Ρυθμιστική απόφαση θήρας 2010-2011

1-9-2010: Α. Τροποποιούμε τις ημερομηνίες κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) ως εξής:
α) Στoυς νομούς Λέσβου και Χίου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω ημέρες 15.9.2010 (Τετάρτη), και τις Κυριακές 19.9.2010, 26.9.2010, 3.10.2010, 10.10.2010, 17.10.2010, 24.10.2010, 31.10.2010, 7.11.2010, 14.11.2010.
β) Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαγορεύεται το κυνήγι της καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Σύρο και Μύκονο.
Β. Τροποποιούμε την παράγραφο Α.6. ως προς τον επιτρεπόμενο αριθμό θηρευομένων ατόμων του αγριογούρουνου (Sus scrofa) από (2) δυο άτομα σε (3) τρία άτομα στην περιοχή της Πελοποννήσου.
ΦΕΚ Β 1358 1-9-2010

10/8/2010: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΚΑ- Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011
Με γνώμονα την αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος παράλληλα με την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας υπογράφηκε η απόφαση για τις «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011» από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνο Μωραΐτη.

6/8/2010: Ανακοίνωση ΚΣΕ - Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ: ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Κυνηγετική περίοδος σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
             
  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:          
1.** Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
20/8 - 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός (Lepus europaeus)
  15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ 1.
3. *** Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
  15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ 4 κατά ομάδα.
4. Αλεπού (Vulpes vulpes)
  15/9 – 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina)
  15/9 – 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
  ΠΟΥΛΙΑ          
  α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α :          
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Σιταρήθρα | Alauda arvensis | Skylark
20/8 - 14/9 15/9 - 10/2 'Όλες 10  
2. Φάσα (Columba palumbus)
Φάσα | Columba palumbus | Woodpigeon
20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia)
Αγριοπερίστερο | Columba livia | Rock Dove
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix)
Ορτύκι | Coturnix coturnix | Quail
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες 12 .
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Τρυγόνι | Streptopelia turtur | Turtle Dove
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες 12.
6. Τσίχλα (Turdus philomelos)
Τσίχλα | Turdus philomelos | Song Thrush
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες    
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
Δενδρότσιχλα | Turdus viscivorus | Mistle
20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 'Όλες 25( Συνολικά
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
Κοκκινότσιχλα | Turdus iliacus | Redwing
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες από όλα τα είδη)
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
Γερακότσιχλα | Turdus pilaris | Fieldfare
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες    
10. Κότσυφας (Turdus merula)
Κότσυφας | Turdus merula | Blackbird
20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 'Όλες    
11. Καρακάξα (Pica pica)
Καρακάξα | Pica pica | Magpie
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula)
Κάργια | Corvus monedula | Jackdaw
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone)
Κουρούνα | Corvus corone | Carrion Crow
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Ψαρόνι | Sturnus vulgaris | Starling
20/8 - 14/9 15/9 - 29/2 'Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
  15/9 - 29/2 Όλες 10.
16.**** Φασιανός (Phasianus colchicus)
15/9 – 30/12 Τετ-Σαβ-Κυρ 1.
17. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)
  3/10 – 16/12 Τετ-Σαβ-Κυρ 2.
18.***** Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)
  15/9 – 30/11 Τετ-Σαβ-Κυρ 4.
  ΠΟΥΛΙΑ          
  β) Υδρόβια και παρυδάτια :          
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope)
  15/9 – 10/2 'Όλες    
2. Κιρκίρι (Anas crecca)
  15/9 – 31/1 'Όλες    
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
  15/9 – 31/1 'Όλες    
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta)
  15/9 - 10/2 'Όλες    
5. Σαρσέλα (Anas querquedula)
  15/9 – 10/2 'Όλες    
6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
  15/9 - 10/2 'Όλες 12( Συνολικά
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
  15/9 - 31/1 'Όλες από όλα τα είδη)
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
  15/9 – 10/2 'Όλες    
9. Φαλαρίδα (Fulica atra)
  15/9 - 10/2 'Όλες    
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera)
  15/9 – 31/1 Όλες    
11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)
  15/9 -10/2 Όλες    
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
  15/9 – 10/2 'Όλες 10.
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
  15/9 - 10/2 Όλες 10.
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus)
  15/9 - 31/1 'Όλες 10.

* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

** Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2010 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.

**** Το κυνήγι του φασιανού (Phasianus colchicus) απαγορεύεται στις νήσους Λήμνου, Σάμου και Αγ. Ευστράτιου.

***** Εκτός από την περιοχή της Α΄ Κ.Ο.Κ.Δ. και Β΄ Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική περίοδος για τη νησιώτικη πέρδικα ορίζεται από 15/09 έως 28/11.

 

10/8/2010: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΚΑ- Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011»

Με γνώμονα την αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος παράλληλα με την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας υπογράφηκε η απόφαση για τις «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011» από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνο Μωραΐτη.

Σε ότι αφορά στην έκδοση αδειών θήρας, χωρίς να αυξάνεται η τιμή τους, επιτυγχάνεται η μείωση των συνδρομών υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων, ενώ μεγαλώνουν τα τέλη υπέρ του δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζονται περισσότερα από 1 εκ. ευρώ, επιπλέον έσοδα για το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να αυξηθεί το κόστος της άδειας για τους κυνηγούς. Ακόμη, πέρα από τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, προωθείται σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική ύπαιθρο, με την εξασφάλιση ενός μεγάλου αριθμού θέσεων απασχόλησης.

Η άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στα αυστηρά πλαίσια και τους περιορισμούς που ισχύουν στη χώρα μας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμπεράσματα των σχετικών μελετών και παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις θηροφύλαξης των κυνηγετικών οργανώσεων.

Επισυνάπτεται η Απόφαση.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ρυθμιστική_Κυνηγιου_2010-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΚΑ- Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011

ΦΕΚ Β 1183 - 06.08.2010 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011

 

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 11-08-2010 11:47
11.8.2010 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ- Kαι η φετινή ρυθμιστική για το κυνήγι με όρους ρουσφετιού και παρανομίας

ana-mpa.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 11-08-2010 11:58
Παράθεση:
Σε ότι αφορά στην έκδοση αδειών θήρας, χωρίς να αυξάνεται η τιμή τους, επιτυγχάνεται η μείωση των συνδρομών υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων, ενώ μεγαλώνουν τα τέλη υπέρ του δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζονται περισσότερα από 1 εκ. ευρώ, επιπλέον έσοδα για το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να αυξηθεί το κόστος της άδειας για τους κυνηγούς.
Το παραδομένο στις ΜΚΟ πράσινο ταμείο θα αναλάβει το φιλοθηραματικό έργο;

Περίεργα πράγματα...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 12-08-2010 03:19
11.8.2010 - Καθημερινή - Επιστροφή στο παρελθόν για κυνήγι
news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100002_11/08/2010_411100
Παράθεση:
Ερωτήματα εγείρει η πρώτη ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι στη νέα εποχή του υπουργείου Περιβάλλοντος. Μολονότι πολλοί πίστευαν ότι η «μετατόπιση» της Διεύθυνσης Δασών, Δρυμών και Θήρας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπουργείο Περιβάλλοντος θα σήμαινε αυστηρότερους περιορισμούς για τους κυνηγούς (και «ανάσες» για την άγρια ζωή - ΣΣ Ο μάι Γκοντ), οι ρυθμίσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011, όχι μόνον δεν φέρουν καμία τέτοια αλλαγή, αλλά αποτελούν πιστό αντίγραφο των περυσινών (είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποια σημεία εκ παραδρομής έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερη ημερομηνία).
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 12-08-2010 03:20
12.8.2010 - Express - Η Ορνιθολογική Εταιρία αντιδρά στη ρύθμιση για την κυνηγετική περίοδο
express.gr/.../...
Παράθεση:
...Εφόσον λοιπόν η ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί προτεραιότητα για το νέο Yπουργείο Περιβάλλοντος, αναμένουμε ότι η λύση για το κυνήγι στην Ελλάδα θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τονίζει ο κ. Ξενοφών Κάππας, διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή