Απόστολος Τσιομπανούδης - Δασοπόνος, Πέτρος Πλατής - Δασολόγος. Παν-Θήρας ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
Αναδημοσίευση από το Έθνος - Κυνήγι 28/7/2010Με εξαίρεση τη Ρωσία και την Τσεχία όπου οι πληθυσμοί της καμπίσιας πέρδικας παραμένουν σταθεροί ή δείχνουν αυξητική τάση, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν μείωση στο μέγεθος των πληθυσμών από 1% μέχρι και 80%, με συνολικό μέσο όρο 30%.

Επειδή, όμως, η πεδινή πέρδικα αποτελεί σημαντικό θηραματικό είδος, αρκετές διεθνείς κυνηγετικές οργανώσεις και ερευνητικά ιδρύματα έχουν επιδοθεί στη μελέτη για την αποκατάσταση του είδους.

Η μεγαλύτερη και μακροβιότερη πηγή πληροφοριών, που αφορά την κάρπωση της πεδινής πέρδικας, βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στην περιοχή North-Northfolk (1793-1993). Σύμφωνα με τα στοιχεία, διακρίνονται τρεις περίοδοι που χαρακτηρίζουν τη μείωση της πέρδικας. Η πρώτη (1793-1950) χαρακτηρίζεται από την υψηλή κάρπωση αρκετών εκατοντάδων πουλιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η δεύτερη περίοδος (1950-1970) απέδειξε την ισχυρή μείωση στην κάρπωση, φτάνοντας σε μερικά πουλιά ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στην τρίτη περίοδο (μετά το 1970) συνεχίζεται η μείωση με σταθερό ποσοστό κάθε χρόνο.

Αλλά τι προκάλεσε τη δραματική μείωση την περίοδο 1950-1970; Πριν από τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών ήταν πάνω από 50%. Κατά τη διάρκεια, όμως, της περιόδου ’50-’70 οι νεοσσοί που επιβίωναν ήταν κάτι λιγότερο από 30%. Παρόμοιες καταστάσεις εμφάνιζαν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έρχονταν πλέον αντιμέτωπες με ένα σοβαρό οικολογικό πρόβλημα.

Οι νεοσσοί...

Ενας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση ήταν η δραματική αύξηση των ζιζανιοκτόνων φαρμάκων, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή των ζημιών που προκαλούν τα έντομα στις αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, τα φυτοφάρμακα και τα μυκητοκτόνα συνέβαλαν αρνητικά σε μεγάλο ποσοστό στην επιβίωση των νεαρών περδικιών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πριν από το ’50, μόλις το 10% των καλλιεργειών ψεκάζονταν με φάρμακα, ενώ μετά το 1965 αυτό το ποσοστό ανήλθε στο 90%.Η χρήση ζιζανιοκτόνων είχε άμεσες επιπτώσεις, δηλητηριάζοντας τους νεοσσούς, ή έμμεσες, σκοτώνοντας την τροφή τους, τα έντομα, που είναι απαραίτητα για τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Οι έμμεσες επιδράσεις αποδείχτηκε ότι είναι πιο δραστικές και ισχυρές! Επιπλέον, τα φυτοφάρμακα μείωσαν σε τεράστιο ποσοστό τους διαθέσιμους σπόρους και καρπούς άγριων φυτών, που αποτελούν επίσης σημαντική πηγή τροφής για τις πέρδικες.

Δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας της μείωσης είναι η πτώση της ποιότητας των βιοτόπων. Σε αυτό συνέβαλλαν οι δραστικές αλλαγές στο αγροτικό τοπίο εξαιτίας της εντατικοποίησης και της μηχανοποίησης των αγροτικών πρακτικών. Η αύξηση της έκτασης των αγροτεμαχίων εξαφάνισε τους φυσικούς φράκτες που βρίσκονταν ανάμεσά τους. Η απώλεια των φυσικών διαχωριστικών φρακτών μείωσε το ποσοστό διαθέσιμων θέσεων για φωλεοποίηση. Επίσης, μειώθηκαν οι ακαλλιέργητες εκτάσεις, όπου οι πέρδικες αναζητούσαν τροφή.

Η αρπακτικότητα είναι ένας παράγοντας που έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία 20 χρόνια. Στη Γαλλία αποδείχτηκε ότι οι εναέριοι και επίγειοι άρπαγες ευθύνονται για το 70% των απωλειών από τους νεοσσούς κάθε χρόνο. Επιπλέον, η μεγάλη κυνηγετική πίεση, χωρίς την επιβολή διαχειριστικών μέτρων και ελέγχου των πληθυσμών, συνετέλεσε στην περαιτέρω μείωση της πεδινής πέρδικας, με αρκετά μεγάλο ποσοστό σε μερικές περιοχές (35-40%). Ακόμα, η απελευθέρωση φασιανών, για την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης σε μερικές περιοχές, οδήγησε στη μετάδοση ασθενειών και παρασίτων στους άγριους πληθυσμούς της πεδινής πέρδικας, με αποτέλεσμα την απώλεια σωματικού βάρους και κατά συνέπεια τον θάνατο των πουλιών.

Λύσεις...

Τι μπορεί να γίνει για την ανάκαμψη των πληθυσμών; Οι νεότερες έρευνες προτείνουν την ανάγκη για τη μείωση της αρπακτικότητας, χωρίς όμως να υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα για το εάν η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα έχει θετικά αποτελέσματα. Εξαίρεση αποτελεί μια έρευνα στη Μ. Βρετανία, που αποδεικνύει ότι ο έλεγχος των αρπάγων (αλεπού, κουνάβια, κορακοειδή) κατά τη διάρκεια 3 ετών είχε σαν αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των ζευγαριών και γενικότερα του πληθυσμού.

Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι ο έλεγχος εφαρμόστηκε σε μια μικρή περιοχή και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν θα υπήρχαν τα ίδια αποτελέσματα σε μεγάλες εκτάσεις. Το σίγουρο είναι ότι μια πιθανή αύξηση της πεδινής πέρδικας σε μια περιοχή μπορεί να επιτευχθεί με έναν συνδυασμό παραγόντων και ενεργειών από τον άνθρωπο, όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας του βιοτόπου και αμέσως μετά ο έλεγχος των αρπάγων.

Ενα διαχειριστικό μέτρο που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία είναι το όργωμα χωραφιών που βρίσκονται σε καθεστώς αγρανάπαυσης για πολλά χρόνια, με στόχο την εμφάνιση μονοετών φυτών και την απομάκρυνση των πολυετών. Το όργωμα εφαρμόζεται ανά δύο χρόνια, χωρίς φυσικά τη χρησιμοποίηση χημικών φαρμάκων. Αυτό το μέτρο εφαρμόστηκε στη Μ. Βρετανία με θεαματικά αποτελέσματα, αυξάνοντας κατά 50% τους νεοσσούς που επιβίωσαν. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η ρίψη μείγματος σπόρων, με σκοπό την αύξηση της ποικιλίας των ειδών της βλάστησης, για την ενίσχυση των διατροφικών συνθηκών της πέρδικας.

Ομως η δημιουργία κατάλληλων βιοτόπων μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρπακτικότητας, καθώς οι πέρδικες συγκεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές και είναι περισσότερο ευάλωτες στους άρπαγες, οι οποίοι συνηθίζουν στην παρουσία της και την αναζητούν μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Γι’ αυτόν τον σκοπό προτάθηκε οι επεμβάσεις να έχουν ελάχιστη έκταση τα 3 στρέμματα και να εφαρμόζονται διάσπαρτα σε μεγάλες πεδινές περιοχές.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να ενισχυθεί ένας υπάρχων πληθυσμός πεδινής πέρδικας είναι η διατήρηση και η αύξηση της διαθέσιμης τροφής των νεοσσών. Το πιο ιδανικό μέτρο είναι η παύση των ζιζανιοκτόνων, όπως συμβαίνει στις βιολογικές καλλιέργειες. Ιδιαίτερα οι βιολογικές καλλιέργειες δημητριακών παρέχουν μεγάλη ποικιλία και ποσότητα σπόρων και εντόμων. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη ποικιλία πτηνών σε βιολογικές καλλιέργειες σε σχέση με τις συμβατικές.

Τι συμβαίνει, όμως, με τις απελευθερώσεις; Λόγω της εύκολης εκτροφής της πεδινής πέρδικας, έχουν πραγματοποιηθεί απελευθερώσεις χιλιάδων πουλιών σε πολλές περιοχές της Ευρώπης για την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης ή την εγκατάσταση νέων πληθυσμών σε μέρη που κάποτε προϋπήρχαν. Το κεφάλαιο της απελευθέρωσης, όμως, είναι τεράστιο, με πολλές παραμέτρους και ερωτήματα.

Κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί διάφορες πρακτικές απελευθέρωσης, τα συμπεράσματα που προέκυψαν, όμως, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για πολλές από αυτές, καθώς η πεδινή πέρδικα είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και τρωτό είδος στους άρπαγες. Επίσης, η εξοικείωση των εκτρεφομένων πουλιών με το νέο τους περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα την αποτυχία των απελευθερώσεων στις περισσότερες περιπτώσεις.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Ο Βρετανικός οργανισμός «Game and Wildlife Conservation Trust», ύστερα από πολυετή έρευνα και πειράματα, μας δίνει χρήσιμες συμβουλές που αφορούν την απελευθέρωση της πεδινής πέρδικας. Σε περιοχές όπου η πυκνότητα της πέρδικας είναι τουλάχιστον 2 ζεύγη ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η απελευθέρωση πρέπει να απαγορεύεται, ενώ η καταπολέμηση των αρπάγων και η βελτίωση των βιοτόπων είναι ουσιαστικά μέτρα για την αύξηση του πληθυσμών.

Οπου δεν υπάρχει πληθυσμός ή η πυκνότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή, η μεταφορά άγριων πουλιών από άλλη περιοχή είναι η καλύτερη μέθοδος.