Σημαντική αναβάθμιση των κυνηγών στο ΥΠΕΚΑ

20 Απριλίου 2010:

«Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Άρθρο 7 – Άλλες διατάξεις
...
3. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η θήρα.
4. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
...

5 Ιουλίου 2010:

«Προστασία της βιοποικιλότητας»

Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
...
1.στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

Αγαπητοί συνάδελφοι αναβαθμιστήκαμε!
Δε μοιραζόμαστε πλέον την ίδια κατηγορία με τις διαφημιστικές πινακίδες...

    Φωτογραφίες:
  1. Upgrade by ^kyle28