Οι μελέτες που ήταν αόρατες

Το πρόγραμμα «ΑΡΤΕΜΙΣ» και τα αποτελέσματά της 15ετούς υλοποίησής του αποτελούν τη μοναδική αξιόπιστη πηγή πληροφορίας στη χώρα που αφορά τη δυναμική και την αφθονία των θηραματικών πληθυσμών. Η συλλογή πληροφοριών προέρχεται από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, και βασίζεται στη συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου αποκλειστικά από κυνηγούς. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών επεξεργάζεται έπειτα από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα.

Αγαπητέ πρόεδρε της ΚΣΕ, πόσο πρέπει ν' ανεχόμαστε ακόμα τις αερολογίες της υπουργού και των ΜΚΟ;
Καλές είναι οι γιορτές και οι εκδηλώσεις, αλλά η υπομονή μας έχει ήδη εξαντληθεί.

Ως γνωστόν στο ΥΠΕΚΑ παίρνουν συμβουλές για το κυνήγι απ' τις ΜΚΟ, το κυλικείο, ακόμα κι' απ' τον τροχονόμο Εθν. Αντιστάσεως και Κηφισίας, που κάνει εξαιρετική δουλειά. Πχ. το παράρτημα της πολυεθνικής ΜΚΟ Birdlife την Ελλάδα, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία παρουσιάζει τις Θέσεις της για το κυνήγι! (sick). Ας μας πληροφορήσει το ΥΠΕΚΑ, πόσο κοστολογείται το κατασκεύασμα της Birdlife Greece;

Ας επανέλθουμε στο "αόρατο" Άρτεμις:

15 έτη συνεχούς παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών στην Ελλάδα μέσω του «ΑΡΤΕΜΙΣ», του πλέον αξιόπιστου προγράμματος καταγραφής

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην καταγραφή της κάρπωσης θηραματικών ειδών, ταυτόχρονα όμως συλλέγεται και ένας μεγάλος αριθμός πληροφοριών όπως η κυνηγετική ευκαιρία, η θηραματική προτίμηση, η κυνηγετική ζήτηση, και οικονομικά χαρακτηριστικά της κυνηγετικής δραστηριότητας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως το κυνήγι δεν εξαντλεί τους θηραματικούς πληθυσμούς στη χώρα οι οποίοι παραμένουν σταθεροί. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα του προγράμματος οδήγησαν την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας σε συγκεκριμένες διαχειριστικές προτάσεις προς το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ορίου κάρπωσης του αγριόχοιρου λόγω ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, και η μετατόπιση της ημερομηνίας κυνηγιού της πέρδικας. Το «ΑΡΤΕΜΙΣ» είναι το μοναδικό πρόγραμμα καταγραφής και παρακολούθησης πληθυσμών της άγριας ζωής στη χώρα μας.

Στο τέλος της παρουσίασης των επιστημονικών αποτελεσμάτων χαιρέτησε ο κ. Βλάχος Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Ο κ. Βλάχος αναγνώρισε το τεράστιο μέγεθος του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» και της μοναδικής του αξίας ως την πιο αξιόπιστη πηγή μελέτης και καταγραφής της δυναμικής των θηραματικών πληθυσμών στη χώρα, αλλά και ως διαχειριστικό μέτρο για τους θηραματικούς πληθυσμούς σε εθνικό επίπεδο. Ακολούθησε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με τοποθετήσεις των κυρίων Dr. Alexandre Chaikowski, Διευθυντή του Ινστιτούτου OMPO για τη Μελέτη των Μεταναστευτικών Πτηνών στην Παλαιαρκτική, Dr. Yves Lecocq Γενικό Γραμματέα, G. De Turkheim Πρόεδρο και G. Bana Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων (FACE).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι αναγνώρισαν τη σημαντικότητα του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» όχι μόνο ως εργαλείο γνώσης αλλά και ως εργαλείο διαχείρισης. Ακόμη έγινε σαφές ότι κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από τους κυνηγετικούς φορείς μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούν την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών στην Ελλάδα, και πως το σύγχρονο κυνήγι στην Ελλάδα υλοποιείται με ορθολογικό τρόπο, σεβασμό στο περιβάλλον από όλους τους κυνηγούς, και στηρίζεται στην αειφορική χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Επίσης προέκυψε η επιτακτική ανάγκη συμμετοχής των κυνηγετικών φορέων της χώρας σε οποιαδήποτε απόφαση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο που αφορά την κυνηγετική δραστηριότητα και την διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών.

Όλα καλά! Από τη ζώνη του λυκόφωτος ΠΟΤΕ θα βγούμε;

    Φωτογραφίες:
  1. iNViSiBLEMAN by *Lanzie
  2. The Midnight Sun by ~Isilmetriel