ΤΟΥΜΠΑ! Καλό παιδί! Μπράβο!

Λέτε να έχει σχέση αυτό;

Σελίδα 1719 του ΦΕΚ B’ 186/23.01.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρου-αρίου 2021 και ώρα 6:00.: "Για την περ. (ιζ) απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του."

Φαντάσου λέει να έχει περάσει γραμμή από... ψηλά... Ας μου επιτρέψει βέβαια η ηγεσία να επισημάνω πως δεν αναφέρει "συνεργαζόμενου". Προσέξτε μην πάτε για μαλλί και βγείτε κουρεμένοι...

Κοντός ψαλμός Αλληλούια. Αύριο Τετάρτη θα ξέρουμε.