200.000 κυνηγοί οργανωμένοι σε 253 Κυνηγετικούς Συλλόγους, 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και μία Κυνηγετική Συνομοσπονδία η οποία:

"έχοντας από το νόμο αναγνωρισμένο θεσμικό ρόλο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις τις σχετικές με το περιβάλλον και το κυνήγι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (νομικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, επιστημονικές μελέτες, παρακολούθηση πληθυσμών των θηρευσίμων και μη ειδών, κλπ) διαμορφώνει τη θηραματική πολιτική την οποία εισηγείται κάθε χρόνο προς την πολιτεία, όπως και τα σχετικά με αυτή μέτρα."
πέτυχαν τα κυνηγόσκυλα να γλυτώσουν από σπόντα, την καθολική στείρωση!

Ή θ' αλλάξουμε ή θα χαθούμε