13-3-2017 Κυνηγετικός Σύλλογος Ν. Θάσου 13 Μαρτίου στις 11:50 π.μ. · Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ν. Θάσου ενημερώνει ότι επικίνδυνος και ‘ΆΡΡΩΣΤΟΣ’ άνθρωπος έριξε φόλες στη περιοχή Σπαθί ,δηλητηρίασε 2 σκυλιά από τα οποία το ένα θανατώθηκε . Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός , μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ. Όποιος έχει κάποιες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσει στα εξής τηλέφωνα.: Πρόεδρος :6973052579 Θηροφύλακας : 6978480249 . Και σαν ενημέρωση : να ξέρουν μερικοί ότι τα μέρη δεν είναι ιδιωτικά αλλά για όλους όσους ασχολούνται με το κυνήγι .
Πηγή