Εθελοντική σπορά στα κυνηγοτόπια της Χίου

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» διοργανώνει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 εθελοντική σπορά στα κυνηγοτόπια της Χίου.
Σημείο συνάντησης το Πάρκινγκ της Φάρκαινας 7:00 το πρωί.
Παρακαλούμε όσα μέλη το επιθυμούν να φέρουν μαζί τους τρακτέρ για να γίνει σπορά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και περισσότερες εκτάσεις.
Οι σπόροι για τη σπορά θα διατεθούν από το Κυνηγετικό Σύλλογο.