ΚΛΙΚ για να διαβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο

Το ΥΠΑΑΤ ζητά τη συνδρομή και των κυνηγών για την εκτίμηση της πορείας της Λύσσας

Σύμφωνα με "Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα", και από το 2012 όπου η Λύσσα επανεμφανίσθηκε στην Ελλάδα, όλα τα θηλαστικά που ανευρίσκονται νεκρά (κατοικίδια και άγρια πανίδα) πρέπει να συλλέγονται και να προσκομίζονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας προς εργαστηριακή εξέταση.

Η ανωτέρω διαδικασία είναι γνωστή ως Παθητική Επιτήρηση της Λύσσας και ουσιαστικά μέσω αυτής, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν ο ιός της Λύσσας κυκλοφορεί ή όχι στην χώρα μας. Στην συλλογή δειγμάτων συμμετέχουν βάσει Υπουργικής Απόφασης οι δασικές υπηρεσίες και οι φύλακες θήρας (ιδιωτικοί) ενώ από το 2016 και οι κυνηγοί και τα μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η επιτήρηση αυτή οδήγησε στο να καταγράφουν μέχρι τον Μάιο 2014, 48 κρούσματα Λύσσας σε ζώα στην χώρα. Από τον Μάιο 2014 και έκτοτε, δεν έχει καταγραφεί νέο κρούσμα και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στον εμβολιασμό της άγριας πανίδας με εμβόλια-δολώματα είτε και στην μειωμένη Παθητική Επιτήρηση (δηλαδή μειωμένη συλλογή και εξέταση νεκρών θηλαστικών) που καταγράφηκε ειδικά το 2015 και έως σήμερα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η Προσκόμιση Δειγμάτων,αποζημιώνεται με το πόσο των 50 ΕΥΡΩ, από την αρχή του 2016 η κάθε αλεπού που ανευρίσκεται νεκρή ακόμα και απο τροχαίο (όχι όμως τραυματισμένη από όπλο, δηλητηριασμένη ή σε προχωρημένη σήψη) και που παραδίδεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες από κυνηγό/ιδιωτικό φύλακα θήρας και μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης.

Παράλληλα στις περιοχές όπου γίνονται εμβολιασμοί της άγριας πανίδας με εμβόλια-δολώματα (απο αέρος διανομή) και μετά από τους εμβολιασμούς, ένας αριθμός αλεπούδων ανά km2 (2 αλεπούδες/100km2) της περιοχής εμβολιασμού, θανατώνονται για να επιλεχθεί εργαστηριακά αν έχουν αντισώματα έναντι του ιού της Λύσσας μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια-δολωματα.

Τα ζώα αυτά θανατώνονται εκτός κυνηγετικής περιόδου από συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται από τις δασικές υπηρεσίες με συμμετοχή κυνηγών-ιδ.φυλάκων θήρας και εντός κυνηγετικής περιόδου και από τα συνεργεία δίωξης άλλα και ΑΥΤΟΝΟΜΑ από κυνηγούς και ιδ.φύλακες θήρας με άδεια θήρας σε ισχύ.

Κάθε θανατωμένη αλεπού που παραδίδεται (σε συνεννόηση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες) βάσει του ανωτέρου προγράμματος αποζημιώνεται με 30 ΕΥΡΩ (η αποζημίωση άφορα τους κυνηγούς και ιδ.φύλακες θήρας είτε ως μέλη των συνεργείων δίωξης είτε αυτόνομα, εντός της κυνηγετικής περιόδου.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ΕΥΡΕΙΑ ενημέρωση των κυνηγών για να γνωρίσουν το Πρόγραμμα, την διαδικασία συλλογής των νεκρών ζώων και τα μέτρα που λαμβάνουν για να κάνουν με ασφάλεια την συσκευασία καθώς και της διαδικασία που προβλέπεται για να αποζημιωθούν.

Για τον σκοπό αυτό το ΥΠΑΑΤ διαμόρφωσε ενημερωτικά φυλλάδια και μια Αφίσα για την ενημέρωση των κυνηγών και φυλάκων θήρας.

Αυτά ήδη διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά στις έδρες των κυνηγετικών ομοσπονδιών της χώρας με σκοπό να φτάσουν και σε κυνηγετικούς συλλόγους.

Είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η συλλογή και εξέταση δειγμάτων ζώων προκειμένου να μπορούμε να υποστηρίξουμε καθεστώς ελεύθερο λύσσας στην χώρα μας.

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την Λύσσα και το Πρόγραμμα Καταπολέμησης της στην Ελλάδα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa