σμίκρυνσηΑΝ ΕΝΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΩΝΑΞΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ;

ΑΝ ΕΝΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΩΝΑΞΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ;

Η Νέα Τάξη έχει υπομονή, επιμονή και μακροχρόνια σχέδια. Η εφαρμογή των σχεδίων αυτών ξεκινά απ' τα σχολεία, όπου οι μαθητές γίνονται πειραματόζωα, σε πειράματα που δοκιμάζονται οι βέλτιστες τακτικές, οι οποίες θα διαμορφώσουν τον ιδανικό μελλοντικό νεο-ταξίτη.
Ένα τέτοιο πείραμα ξεκίνησε το 2010 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, με την καθιέρωση μίας ημέρας υποχρεωτικής χορτοφαγίας, ύστερα από πίεση περιβαλλοντικών και βέγκαν οργανώσεων.

Γυρνώντας στα δικά μας, ο χορτοφάγος μετακλητός υπάλληλος του Υπ. Παιδείας, φρόντισε άμεσα να απαγορεύσει την πρόσβαση των κυνηγετικών οργανώσεων στα σχολεία. Δηλαδή:
στη Φινλανδία τα παιδιά τρώνε υποχρεωτικά φαγητό χορτοφαγίας μια φορά τη βδομάδα, και στην Ελλάδα τα παιδιά απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με κυνηγούς.

Οι λέξεις κλειδιά είναι "υποχρεωτικά" και "απαγορεύεται". Και ήταν πάντα οι λέξεις κλειδιά της (όχι και τόσο) Νέας Τάξης, από την πρώτη μαζική εμφάνιση της υπό τη μορφή του Ναζιστικού Κόμματος του Χίτλερ, (ο οποίος "ασκούσε επεκτατική πολιτική" σύμφωνα με τα λόγια φανατικής εκπροσώπου της ελληνικής βέγκαν κοινότητας, στέλνοντας τους ανθρώπους σε κρεματόρια συμπληρώνουμε εμείς).

Χρήση του Εξαναγκαστικού Περιορισμού των διαθέσιμων επιλογών για την προώθηση της κατανάλωσης βιώσιμων Τροφίμων: Επιδιωκώμενα και μη επιδιωκώμενα αποτελέσματα της καθιέρωσης Υποχρεωτικής Ημέρας Χορτοφαγίας στα σχολεία του Ελσίνκι

Σύνοψη

Αυτή η εργασία εξετάζει τη χρήση καταναγκαστικού περιορισμού της επιλογής των τροφίμων ως μέσο επιβολής συγκεκριμένης διατροφικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας ως φυσικό πείραμα την καθιέρωση μίας υποχρεωτικής αυστηρώς χορτοφαγικής ημέρας ανά εβδομάδα σε σχολεία του Ελσίνκι.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρωτοβουλία παρήγαγε ένα μείγμα επιδιωκώμενων και μη επιδιωκώμενων αποτελεσμάτων. Κατά τις χορτοφαγικές ημέρες, υπήρχαν βραχυπρόθεσμα σαφείς ενδείξεις μη συμμόρφωσης, η οποίες εκδηλώθηκαν με την μορφή μειωμένης συμμετοχής στα σχολικά γεύματα, την ποσότητα της τροφής στο πιάτο και την αύξηση των υπολοιμάτων. Μεσοπρόθεσμα, το μόνο σημάδι μη συμμόρφωσης ήταν μια μείωση στην ποσότητα της τροφής στο πιάτο. Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων αποτελεσμάτων μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδυνάμωση της μη συμμόρφωσης, ή ως αλλαγή στον τρόπο που αυτή εκδηλώνεται, ή ως ένας συνδυασμός και των δύο. Τα αποτελέσματα της χορτοφαγικής ημέρας διέφεραν μεταξύ των τάξεων του σχολείου. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι σαφέστερες ενδείξεις μη συμμόρφωσης παρατηρήθηκαν σε σχολεία της κατώτερης δευτεροβάθμιας βαθμίδας. Ωστόσο, σε αυτά τα σχολεία κατεγράφησαν επίσης θετικά δευτερογενή αποτελέσματα μεσοπροθέσμως. Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις μιας πολιτικής κατααναγκαστικού περιορισμού των δυνατών επιλογών εξαρτάται από τις αιτίες αυτών των επιπτώσεων. Στην περίπτωση της ψυχολογικής αντίστασης, η καθιέρωση προεπιλογών μπορεί να είναι προτιμότερη του εξαναγκαστικού περιορισμού των επιλογών. Για την ηδονική απέχθεια, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη του μενού, ενώ ηθική πίεση και εκστρατείες πληροφόρησης μπορεί να βοηθήσουν αν η μη συμμόρφωση προέρχεται από διαφωνία με τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Έτσι, ο αναγκαστικός περιορισμός των επιλογών θα πρέπει να συνοδεύεται από τη λεπτομερή συλλογή στοιχείων για την κατανόηση των πιθανών αιτίων των επιδιωκώμενων και μη επιδιωκώμενων αποτελεσμάτων και την προσαρμογή της παρέμβασης στην ομάδα-στόχο.

Original Paper