Ευρετήριο Άρθρου

Αλλαγή στο θεσμικό πλαίσια που αφορά τη Θηροφυλακή. Η θηροφύλαξη πρέπει να είναι είναι καθήκον αποκλειστικά κρατικών οργάνων και η Θηροφυλακή να ενταχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή στο Εσωτερικών

Η καταγεγραμμένη αποτελεσματικότητα του έργου της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων για περισσότερα από 15 συνεχόμενα έτη, αποδεικνύει ότι η θηροφύλαξη δεν πρέπει να είναι καθήκον αποκλειστικά των κρατικών οργάνων.

Άλλωστε, η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων συνεπικουρεί και συμπράττει με το κράτος στην επιδίωξη σκοπών δημοσίου συμφέροντος όπως είναι η θηροφύλαξη, και δεν αποσκοπεί στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, ούτε επιδιώκει στην οικειοποίηση αρμοδιοτήτων της διοίκησης.

Για αυτό το λόγο άλλωστε οι Κυνηγετικές Οργανώσεις θεωρούνται αναγνωρισμένα και συνεργαζόμενα από το νόμο σωματεία με το κράτος, τα οποία λειτουργούν επ' ωφέλειά του δημοσίου συμφέροντος χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και χωρίς επιπλέον δέσμευση ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών.

Επιπλέον, η 15ετής και πλέον εμπειρία αποδεικνύει ότι η οποιαδήποτε μετακίνηση του σώματος της Θηροφυλακής εκτός των Κυνηγετικών Οργανώσεων θα ήταν καταστροφική, καθώς αυτή τη στιγμή αποδίδει τα μέγιστα.