Ευρετήριο Άρθρου

Αυστηρές προδιαγραφές κατοχής κυνηγετικών όπλων

Η διαδικασία της έκδοση αδείας κατοχής κυνηγετικών όπλων καθορίζεται από τις αυστηρές διατάξεις του Ν. 2168/1993 (άρθρο 8 παρ. 1) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3944/11 και ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.