Η διαβούλευση ζητά απόψεις επί της συγκεκριμένης πρότασης νόμου, βάσει του οποίου θα επιτρέπεται η κοπή της ουράς σε κουτάβια από συγκεκριμένες φυλές κυνηγετικών σκύλων οι οποίοι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως σκύλοι εργασίας.

Σημείωση κσ: Η διαβούλευση είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των κυνηγετικών οργανώσεων της Σκωτίας, ώστε να δοθεί τέλος στο βασανισμό των σκύλων εργασίας με άκοπες ουρές.

Σχετικά έγγραφα διαβούλευσης