10-1-2016 Βάθη Κιλκίς Η Πέρλα όπως ξεκίνησε το πρωί για το κυνήγι (δεξιά), και ό' τι απέμεινε απ' αυτήν μετά την επίθεση των λύκων, αριστερά.
Πηγή