Μήπως τελικά το κυνήγι δεν είναι, όπως αναφέρει ο Ξενοφών στον Κυνηγετικό, το δώρο των Θεών στον άνθρωπό;

τὸ μὲν εὕρημα θεῶν, Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος, ἄγραι καὶ κύνες: ἔδοσαν δὲ καὶ ἐτίμησαν τούτῳ Χείρωνα διὰ δικαιότητα. [2] ὁ δὲ λαβὼν ἐχάρη τῷ δώρῳ καὶ ἐχρῆτο: καὶ ἐγένοντο αὐτῷ μαθηταὶ κυνηγεσίων τε καὶ ἑτέρων καλῶν Κέφαλος, Ἀσκληπιός, Μειλανίων, Μέστωρ, Ἀμφιάραος, Πηλεύς, Τελαμών, Μελέαγρος, Θησεύς, Ἱππόλυτος, Παλαμήδης, Μενεσθεύς, Ὀδυσσεύς, Διομήδης, Κάστωρ, Πολυδεύκης, Μαχάων, Ποδαλείριος, Ἀντίλοχος, Αἰνείας, Ἀχιλλεύς, ὧν κατὰ χρόνον ἕκαστος ὑπὸ θεῶν ἐτιμήθη. [3] θαυμαζέτω δὲ μηδεὶς ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἀρέσκοντες θεοῖς ὅμως ἐτελεύτησαν: τοῦτο μὲν γὰρ ἡ φύσις

Μήπως έχει δίκιο η Αγγέλα;

Tης Αγγελικής Τριαρίδου

Το κυνήγι, δεν είναι σπορ, είναι βαρβαρότητα. Είναι ελεεινή ανάμνηση παρελθόντων εποχών και τακτικών.

Δύσκολο δίλημμα...