σμίκρυνση

Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 5 του καταστατικού ΚΣ:

ε) Έφ' όσον δέν προσέλθη είς δύο Γεν. Συνελεύσεις 'Αρχαιρεσιών αδικαιολογήτως καί έχει τήν κατοικίαν του είς τήν έδραν τοϋ Συλλόγου διαγράφεται υποχρεωτικώς δι' εν έ'τος, δι' άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

Επομένως, όποιος κυνηγός δεν πάρει μέρος σε δύο αρχαιρεσίες, διαγράφεται απ' το Σύλλογο. Και σωστά! Γιατί αλλιώς, δεν πρόκειται για Σύλλογο, αλλά για εισπρακτικό παράρτημα του Δημοσίου.

Γιατί επιλέγουν να μην την εφαρμόζουν;

Πιθανολογώ πως ο λόγος είναι φόβος των παρασυλλόγων. Καλωσήλθατε στον ελεύθερο ανταγωνισμό! Εδώ οι "πελάτες" κερδίζονται με κόπο, ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες και όχι με ΦΕΚ.

Το αληθινό πρόβλημα όμως δεν είναι οι παρασύλλογοι. Είναι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που υπό-λειτουργούν αποκλειστικά σαν εκδοτήρια αδειών, καταπατώντας τα καταστατικά τους. Κόβω το χέρι μου πως αυτοί είναι που βγάζουν ΔΣ με μερικές δεκάδες ψήφων στις αρχαιρεσίες τους.

Γιατί τελικά τι είναι οι παρασύλλογοι; Στην πλειοψηφία τους είναι έργο κάποιων δυσαρεστημένων με τον τοπικό ΚΣ, που είτε επειδή δεν κατάφεραν να εκλεγούν, είτε επειδή δεν τους αρέσει ο Πρόεδρος αποφάσισαν να βγάλουν άδεια παρακάμπτωντας τον. Και στη συνέχεια έπεισαν και δέκα κολλητούς τους να κάνουν το ίδιο, ίδρυσαν ένα σύλλογο και μοιράζουν καπελάκια και άδειες με έκπτωση 2%. "Κάλλιο πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος στην πόλη".

Αν είχατε μπει στον κόπο να κρατάτε ενημερωμένα τα μέλη σας, θα γνώριζαν ότι, βγάζοντας άδεια σε παρασύλλογο (ή στο Δασαρχείο), για να κερδίσουν 2%, στερούν απ' το ίδιο τους το κυνήγι το υπόλοιπο 98%. Αυτό πάει στο Πράσινο Ταμείο, κι από κει "ΠΟΥΦ" εξαφανίζεται δια παντός. Δεν θα γίνει ποτέ έργο υπέρ της άγριας ζωής. Γιατί είναι γνωστό πως ΟΛΑ τα χρήματα των αδειών που εκδίδονται εκτός ΚΣ, πάνε φυτευτά στο Πράσινο Ταμείο. Επομένως με τι πόρους θα κάνει φιλοθηραματικό έργο ο παρασύλλογος; Άσε που δεν έχει καν το δικαίωμα, ούτε ένα τσουβάλι καλαμπόκι να σκορπίσει.

Επομένως αντί για "Πρώτος στο χωριό", καταλήγεις "Ξένος στον τόπο σου". Κάποιος που μόνο παίρνει, εφήμερα, και δεν φροντίζει να φυτέψει ούτε ένα σπόρο για τα χρόνια μπροστά του, αλλά και τα παιδιά του.

Αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να τα λέω αυτά. Είναι δουλειά του Κοσμήτορα, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 21 του καταστατικού ΚΣ :

  1. Ό Κοσμήτωρ μέριμνα διά τήν δραστηριοποίησιν τοϋ Συλλόγου είς τάς πάσης φύσεως εκδηλώσεις τούτου. Επιμελείται διά την όργάνωσιν εκδρομών, εκθέσεων, διαλέξεων.
  2. Μεριμνά διά πασαν δημοσίευσιν προς προβολήν τής δραστηριότητος τοϋ Συλλόγου καί δίδει είς τόν τύπον τά επιτεύγματα τούτου καί εισηγείται προς τό Διοικ. Σ/λιον παν θέμα τοιαύτης φύσεως.
  3. Επιμελείται της καλής συντηρήσεως τών Γραφείων καί επίπλων ως καί της βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου.

Η λύση είναι μέσα τους ΚΣ, αλλά με θρησκευτική τήρηση των Καταστατικών

Αν κρατάμε απ' το Καταστατικό, μόνο ό'τι μας βολεύει και παραβλέπουμε ό'τι απαιτεί δύσκολες αποφάσεις και δουλειά, τότε απλά ΔΕΝ πρόκειται για Κυνηγετικό Σύλλογο. Πρόκειται για ένα Σύλλογο (Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία) στα μέτρα του ΔΣ. Αλλά το συμφέρον εμάς των κυνηγών είναι να επιλέγουμε ΔΣ στα μέτρα και τις απαιτήσεις των Συλλόγων και όχι το αντίθετο.

Όποιος λοιπόν θέλει να μας πείσει πως καίγεται για το κυνήγι, πρέπει να εφαρμόζει ευλαβικά τα Κατασταικά. Τα οποία ΔΕΝ είναι σκαλισμένα σε πέτρα. Ό'τι είναι αναχρονιστικό μπορεί να αλλάξει μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Αλλά και πάλι κάποιος πρέπει να κάτσει και να στοιχειοθετήσει τι πρέπει ν' αντικατασταθεί με τι και να φέρει πρόταση στη Γ. Συνέλευση. Αφού εξασφαλίσει συμμετοχή τουλάχιστον 50% συν ενός.

Το κλειδί λοιπόν είναι η συμμετοχή. Κι' αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω των δράσεων του ΚΣ, ή αν αυτές δεν υπάρχουν μέσω της εφαρμογής του Άρθρου 5, κάτω από πίεση των ανωτέρω του Συλλόγου βαθμίδων (Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδία), οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού από κάθε ΚΣ μέλος τους.

Ακόμη κι' αν οι Ομοσπονδίες και η Συνομοσπονδία ολιγωρούν, μπορούν τα ίδια τα μέλη του ΚΣ να προκαλέσουν Γ. Συνέλευση με θέμα την εφαρμογή του Καταστατικού. Απαιτείται γραπτό αίτημα προς το ΔΣ του Συλλόγου απ' το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών.