σμίκρυνση

Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 5 του καταστατικού ΚΣ:

ε) Έφ' όσον δέν προσέλθη είς δύο Γεν. Συνελεύσεις 'Αρχαιρεσιών αδικαιολογήτως καί έχει τήν κατοικίαν του είς τήν έδραν τοϋ Συλλόγου διαγράφεται υποχρεωτικώς δι' εν έ'τος, δι' άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

Επομένως, όποιος κυνηγός δεν πάρει μέρος σε δύο αρχαιρεσίες, διαγράφεται απ' το Σύλλογο. Και σωστά! Γιατί αλλιώς, δεν πρόκειται για Σύλλογο, αλλά για εισπρακτικό παράρτημα του Δημοσίου.

Γιατί επιλέγουν να μην την εφαρμόζουν;

Πιθανολογώ πως ο λόγος είναι φόβος των παρασυλλόγων. Καλωσήλθατε στον ελεύθερο ανταγωνισμό! Εδώ οι "πελάτες" κερδίζονται με κόπο, ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες και όχι με ΦΕΚ.

Το αληθινό πρόβλημα όμως δεν είναι οι παρασύλλογοι. Είναι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που υπό-λειτουργούν αποκλειστικά σαν εκδοτήρια αδειών, καταπατώντας τα καταστατικά τους. Κόβω το χέρι μου πως αυτοί είναι που βγάζουν ΔΣ με μερικές δεκάδες ψήφων στις αρχαιρεσίες τους.

Γιατί τελικά τι είναι οι παρασύλλογοι; Στην πλειοψηφία τους είναι έργο κάποιων δυσαρεστημένων με τον τοπικό ΚΣ, που είτε επειδή δεν κατάφεραν να εκλεγούν, είτε επειδή δεν τους αρέσει ο Πρόεδρος αποφάσισαν να βγάλουν άδεια παρακάμπτωντας τον. Και στη συνέχεια έπεισαν και δέκα κολλητούς τους να κάνουν το ίδιο, ίδρυσαν ένα σύλλογο και μοιράζουν καπελάκια και άδειες με έκπτωση 2%. "Κάλλιο πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος στην πόλη".

Αν είχατε μπει στον κόπο να κρατάτε ενημερωμένα τα μέλη σας, θα γνώριζαν ότι, βγάζοντας άδεια σε παρασύλλογο (ή στο Δασαρχείο), για να κερδίσουν 2%, στερούν απ' το ίδιο τους το κυνήγι το υπόλοιπο 98%. Αυτό πάει στο Πράσινο Ταμείο, κι από κει "ΠΟΥΦ" εξαφανίζεται δια παντός. Δεν θα γίνει ποτέ έργο υπέρ της άγριας ζωής. Γιατί είναι γνωστό πως ΟΛΑ τα χρήματα των αδειών που εκδίδονται εκτός ΚΣ, πάνε φυτευτά στο Πράσινο Ταμείο. Επομένως με τι πόρους θα κάνει φιλοθηραματικό έργο ο παρασύλλογος; Άσε που δεν έχει καν το δικαίωμα, ούτε ένα τσουβάλι καλαμπόκι να σκορπίσει.

Επομένως αντί για "Πρώτος στο χωριό", καταλήγεις "Ξένος στον τόπο σου". Κάποιος που μόνο παίρνει, εφήμερα, και δεν φροντίζει να φυτέψει ούτε ένα σπόρο για τα χρόνια μπροστά του, αλλά και τα παιδιά του.

Αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να τα λέω αυτά. Είναι δουλειά του Κοσμήτορα, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 21 του καταστατικού ΚΣ :

  1. Ό Κοσμήτωρ μέριμνα διά τήν δραστηριοποίησιν τοϋ Συλλόγου είς τάς πάσης φύσεως εκδηλώσεις τούτου. Επιμελείται διά την όργάνωσιν εκδρομών, εκθέσεων, διαλέξεων.
  2. Μεριμνά διά πασαν δημοσίευσιν προς προβολήν τής δραστηριότητος τοϋ Συλλόγου καί δίδει είς τόν τύπον τά επιτεύγματα τούτου καί εισηγείται προς τό Διοικ. Σ/λιον παν θέμα τοιαύτης φύσεως.
  3. Επιμελείται της καλής συντηρήσεως τών Γραφείων καί επίπλων ως καί της βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου.

Η λύση είναι μέσα τους ΚΣ, αλλά με θρησκευτική τήρηση των Καταστατικών

Αν κρατάμε απ' το Καταστατικό, μόνο ό'τι μας βολεύει και παραβλέπουμε ό'τι απαιτεί δύσκολες αποφάσεις και δουλειά, τότε απλά ΔΕΝ πρόκειται για Κυνηγετικό Σύλλογο. Πρόκειται για ένα Σύλλογο (Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία) στα μέτρα του ΔΣ. Αλλά το συμφέρον εμάς των κυνηγών είναι να επιλέγουμε ΔΣ στα μέτρα και τις απαιτήσεις των Συλλόγων και όχι το αντίθετο.

Όποιος λοιπόν θέλει να μας πείσει πως καίγεται για το κυνήγι, πρέπει να εφαρμόζει ευλαβικά τα Κατασταικά. Τα οποία ΔΕΝ είναι σκαλισμένα σε πέτρα. Ό'τι είναι αναχρονιστικό μπορεί να αλλάξει μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Αλλά και πάλι κάποιος πρέπει να κάτσει και να στοιχειοθετήσει τι πρέπει ν' αντικατασταθεί με τι και να φέρει πρόταση στη Γ. Συνέλευση. Αφού εξασφαλίσει συμμετοχή τουλάχιστον 50% συν ενός.

Το κλειδί λοιπόν είναι η συμμετοχή. Κι' αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω των δράσεων του ΚΣ, ή αν αυτές δεν υπάρχουν μέσω της εφαρμογής του Άρθρου 5, κάτω από πίεση των ανωτέρω του Συλλόγου βαθμίδων (Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδία), οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού από κάθε ΚΣ μέλος τους.

Ακόμη κι' αν οι Ομοσπονδίες και η Συνομοσπονδία ολιγωρούν, μπορούν τα ίδια τα μέλη του ΚΣ να προκαλέσουν Γ. Συνέλευση με θέμα την εφαρμογή του Καταστατικού. Απαιτείται γραπτό αίτημα προς το ΔΣ του Συλλόγου απ' το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Σχόλια   

# Kostas 1 09-08-2015 16:11
Γιατί από την στιγμή που κάποιος πάει προς θεώρηση άδειας απευθείας στο δασαρχείο πρέπει να πληρώσει το πράσινο ταμείο...... .?
Αφού εκεί θα έπρεπε να πληρώσουμε μόνο τα τελεί υπέρ δημοσίου....... Δεν το κατάλαβενω ?.??????
Σας παρακαλώ μήπως μπορείτε να μου το εξήγησε ? ευχαριστώ.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 10-08-2015 06:50
Κώστα,
όταν βγάζεις άδεια στο Δασαρχείο ισχύει το παρακάτω:
τους ημεδαπούς
που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις
Δασικές Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου
Ταμείου−Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ. 26671/8 και κωδ.
3321) τα ανωτέρω τέλη, με προσαύξηση κατά ποσοστό
ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας
συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται
εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή της
παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄).¨"
Δηλαδή πέρα απ' τα τέλη υπέρ Δημοσίου της άδειας, πληρώνεις και το 90% των εισφορών υπέρ Κυν. Οργανώσεων, αλλά τα χρήματα πάνε στο Πράσινο Ταμείο.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Kostas 1 11-08-2015 14:44
Συν χωρίστε την τυχόν άγνοια μου αλλά έτσι και αλλιώς και πάλι τα χρήματα μας δεν πάνε στο πράσινο ταμείο ?
Και ακόμα και έτσι να είναι κΑι πάλι αν δεν τον εκφράζει ο Κ.Σ που ανοικει η έχει την οποιαδήποτε αντίρρηση δεν μπορεί να εκφραστεί αλλιώς και να εκδώσει άδεια χωρίς μεσάζοντες ?
Τόσα και τόσα ακούμε και βλέπουμε να συμβενουν στο χωρο μας . Σας ευχαρηστω για την απάντηση στην απορεία Μου .........
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 11-08-2015 18:43
Αγαπητέ Κώστα,
Θα πρέπει να απαντήσεις στην ερώτηση "Γιατί πληρώνουμε για την έκδοση άδειας;"
Ο λόγος που πληρώνουμε, είναι ώστε τα χρήματα απ' τις άδειες να επενδύονται σε φιλοθηραματικό έργο, ώστε να αυξάνεται ο πληθυσμός των θηραμάτων και να υπερκαλύπτεται από γέννες, ο αριθμός αυτός που καρπώθηκαν οι κυνηγοί.
Δλδ σκοπός του τρόπου που έχει οργανωθεί η ερασιτεχνική θήρα, είναι τα χρήματα των αδειών να γίνονται έργα. Και τα έργα αυτά να έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερων θηραμάτων από αυτά που σκοτώνουν οι κυνηγοί.
Τα χρήματα των κυνηγών βρίσκονται λοιπόν κατεθιμένα μέσα σ΄ένα τραπεζικό λογαριασμό μετά την έκδοση των αδειών. Όταν μεσολαβεί ο ΚΣ, χονδρικά, τα μισά απ' τα χρήματα που πλήρωσες έχουν κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο και τα άλλα μισά σε λογαριασμούς των Κ. Οοργανώσεων. Και οι δύο έχουν υποχρέωση απ' το Νόμο να τα επενδύουν σε φιλοθηραματικό έργο.
Στην πράξη όμως, τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου καταλήγουν στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, τα οποία υλοποιούν περιβαλλοντικές ΜΚΟ, όπως η Ορνιθολογική, ο Αρκτούρος το WWF κλπ. Οι ΜΚΟ αυτές δεν είναι φιλικές προς το κυνήγι και τα έργα που υλοποιούν, μπορεί να γίνουν ποδήλατα κάποιου Πράσινου Δήμου.
Αντίθετα τα χρήματα που διαχειρίζονται οι Κ. Οργανώσεις είναι ουσιαστικά τα μοναδικά που επενδύονται σε φιλοθηραματικό έργο, ώστε να υπάρχουν και του χρόνου πέρδικες και λαγοί να κυνηγήσεις, ή πληρώνουν μελέτες οι οποίες εξασφαλίζουν πχ πως οι πληθυσμοί των υδροβίων είναι σε καλή κατάσταση και δεν συντρέχει λόγος να σταματήσει το κυνήγι τους.
Επομένως παρακάμπτοντας τον ΚΣ γίνεσαι επί της ουσίας ένας κυνηγός που δεν χρηματοδοτεί καθόλου την κυνηγετική αειφορία. Επίσης γίνεσαι ένας κυνηγός χωρίς εκπροσώπηση απέναντι στην πολιτεία, αφού κανείς δεν μιλάει εκ μέρους σου.
Αν ο Σύλλογος δεν σε εκφράζει ή έχεις αντιρρήσεις στις δράσεις σου, μπορείς να τις εκφράσεις κατά τις Γ. Συνελεύσεις του. Δλδ μπορείς να αντιταχθείς στο σύστημα, παραμένοντας μέρος του και όχι απομονώνοντας τον εαυτό σου.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Kostas 1 11-08-2015 20:38
σας ευχαρηστω και πάλι για την άμεση απάντηση σας ,και από μέρους μου θα συνταχθω υπέρ σας ως προς την ύποπτη λειτουργεία των ΜΚΟ .... Αλλά πως η μονάδα να αλλάξει ένα καθεστώς που καλά κρατεί εντός των περισσότερων Κ Σ?
Είναι δυστυχώς και μετά λύπης μου ένα μεγάλο πρόβλημα ....
Παντός θα θέλα να σας ευχαρηστισω για τον χρόνο σας
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# setter 16-08-2015 13:14
ΣΑφως αλλαγες στης κυνηγετικες οργανωσεις,
τοσο σε τροπο λειτουργειας οσο και σε προσωπα.
απο την αλλη βλεπω μια υπουλη προσπαθεια
να στειλουν καποιοι κοσμο για θεωρηση αδειων στο δασαρχειο αποδυναμονοντας κυνηγετικους συλλογους διαλυοντας τη θυροφυλακη....
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 16-08-2015 21:47
@setter "κάποιοι εξ ημών" όχι απλώς κάποιοι...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# setter 17-08-2015 15:18
ΒΕΒΑΙΩΣ .ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΛΕΕΙ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΕΦΤΟΥΝ!!!!!!!! !!!!!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή