Είναι ΑΠΟΝΤΕΣ οι κυνηγοί απ' τις δράσεις και τους σχεδιασμούς που αφορούν το περιβάλλον; ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ

Μεταξύ των στρεβλών απόψεων που επικρατούν στον κυνηγετικό κόσμο, η κορυφαία είναι, ίσως, αυτή που θέλει τις περιοχές Natura να αποτελούν εχθρικό, για τον κυνηγό, έδαφος.

Η πικρή αλήθεια είναι πως ο ίδιος ο κυνηγετικός κόσμος είχε παραδώσει ΑΜΑΧΗΤΙ τις περιοχές Natura βορά στους επαγγελματίες οικ-ω-λόγους. Παρ' όλο που το κυνήγι είναι απόλυτα συμβατή δραστηριότητα με τους στόχους που επιδιώκονται μέσω των περιοχών αυτών.

Τὰ πάντα ῥεῖ

Ίσως είναι καιρός να εμπεδώσει η ηγεσία των κυνηγών πως απαιτείται η άποψη των κυνηγών να είναι συνεχώς στη διάθεση των κέντρων αποφάσεων για το περιβάλλον και την άγρια φύση. Έτσι ώστε αυτά να μην υφίστανται μονομερή ενημέρωση εις βάρος των δικαιωμάτων της κυνηγετικής κοινότητας.

Δεν είναι αμέλεια. Είναι έγκλημα κατά της κυνηγετικής κοινότητας να μην έχει μπει ούτε μια τελεία εκ μέρους των κυνηγών στο
Πρώτα διαβάζουμε. ΜΕΤΑ γράφουμε...

Υπάρχει συμμετοχή της ΚΣΕ στο "ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020". Στην κατηγορία των ΜΚΟ.

Κρατάμε τούτο:

13. Αναφέρετε 3 στόχους / στρατηγικές προτεραιότητες που έχετε θέσει για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

ΚΣΕ: Βασικός στόχος για την επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι η λήψη διαχειριστικών αποφάσεων για τις περιοχές Natura 2000 με την απόλυτη συμμετοχή και την ομόφωνη λήψη αποφάσεων, όλων των ομάδων των ενδιαφερομένων χρηστών χωρίς τον σκόπιμο αποκλεισμό κάποιων εξ αυτών. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο όπως άλλωστε προστάζει και η διεθνής συνθήκη του AARHOUS (ΦΕΚ 303/Α/13-12-2005).

Είναι καθήκον της κυνηγετικής ηγεσίας να ανατρέψει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσω της απραξίας της και να εξασφαλίσει ότι οι κυνηγοί δεν θα παραμείνουν απλοί παρατηρητές των τεκταινόμενων στο Δίκτυο Natura 2000 για τα επόμενα πέντε χρόνια.