Μάλτα & οικωλογικές ΜΚΟ: Κατασκευάζοντας ένα έθνος λαθροθήρων εκ του μηδενός.

Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει

Αν είσαι απ' τους τύπους που τους αρέσει να απαγορεύουν δραστηριότητες σε άλλους ανθρώπους ένα πλεονέκτημα της Δημοκρατίας είναι πως μπορείς να θέτεις το ίδιο ερώτημα ξανά και ξανά ώσπου να πάρεις την απάντηση που σου αρέσει...