Η κυβέρνηση της Μάλτας ανακοίνωσε ότι το φθινοπωρινό κυνήγι κλείνει με άμεση ισχύ, συνεπεία της έξαρσης συμβάντων παράνομης θήρας.

Η περίοδος, που διαρκεί μέχρι τον Ιανουάριο, θα επαναληφθεί μόνο στις 11 Οκτωβρίου, όταν η φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών θα έχει πιθανότατα ολοκληρωθεί.

Σε μια δήλωση που εκδόθηκε από το Τμήμα Ενημέρωσης, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ενώ επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των κυνηγών, δεν θα ανεχθεί εγκληματική δραστηριότητα, ιδίως δεδομένου ότι οι λαθροθήρες που εμπλέκονται φαίνεται να επωφελούνται οικονομικά από τη διάθεση ταριχευμένων προστατευόμενων πουλιών.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κυνηγών ενήργησαν με υπευθυνότητα, αλλά μια «πολύ μικρή μειοψηφία εγκληματιών" κατάφεραν να καταστρέψουν το άθλημα εις βάρος αυτής της πλειοψηφίας.

Ισχυρίστηκε ότι η επιβολή της κυνηγετικής νομοθεσίας δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή, αλλά ένας αριθμός ανθρώπων εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε ότι είχε ήδη προειδοποιήσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραστικά μέτρα, τα οποία έχουν πλέον ληφθεί. Ανέφερε, επίσης, ότι η απόφαση θα χρησιμεύσει ως μια προειδοποίηση, και θα ενθαρρύνει τους κυνηγούς να είναι πιο έτοιμοι να συνεργαστούν με την αστυνομία για τη σύλληψη των εγκληματιών ανάμεσά τους.