Κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ομοσπονδία των Ευρωπαίων κυνηγών FACE, υπογράμμισε το θετικό ρόλο του κυνηγιού στη διατήρηση της άγριας ζωής και την αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων και αξίωσε το δικαίωμά της να αντιμετωπίζεται ως μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική οργάνωση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον Janez Potocnik αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο των κυνηγών στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας τονίζοντας ότι "Για πάνω από 35 χρόνια, η Οδηγία για τα πτηνά έχει συμβάλει στην προστασία των άγριων πτηνών της Ευρώπης. Το υπεύθυνο και βιώσιμο κυνήγι έχει παίξει επίσης σημαντικό ρόλο, υποστηριζόμενο από συμφωνίες μεταξύ κυνηγών και οργανώσεων για την προστασία των πτηνών, όπως αυτή που γιορτάζουμε σήμερα μεταξύ BirdLife και FACE. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε την κυνηγετική κοινότητα να υιοθετεί προληπτικές δράσεις όσον αφορά τη διατήρηση των πτηνών και να παρέχει τόσο υψηλού προφίλ αναγνώριση στη νομοθεσία της ΕΕ για τη Περιβάλλον."

Η FACE, η Ομοσπονδία των Ενώσεων της ΕΕ για το Κυνήγι και τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος, διοργάνωσε διάσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την ευκαιρία της 35ης επετείου της Οδηγίας για τα πτηνά. Η διάσκεψη εγκαινιάστηκε από τον Janez Potočnik, Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για το Περιβάλλον.

Στο συνέδριο, με τίτλο "Ένα νέο όραμα για την Οδηγία για τα πτηνά και ο θετικός ρόλος του Κυνηγίου" τονίστηκε το γεγονός ότι το κυνήγι και η Οδηγία για τα πτηνά δεν βρίσκονται σε αντίφαση. Αντίθετα, το κυνήγι και οι κυνηγοί συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση των αγρίων πτηνών, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας. Η οδηγία αναγνωρίζει πλήρως τη νομιμότητα της θήρας ως μορφή βιώσιμης χρήσης, η οποία παρέχει σημαντικά κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι κυνηγοί λειτουργούν ως μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική οργάνωση η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών της ΕΕ.

Οι ομιλητές έδωσαν παραδείγματα των έργων και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τους κυνηγούς με στόχο τη διατήρηση των ειδών αγρίων πτηνών, την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης των μεταναστευτικών καθώς και των επιδημικών πτηνών, συχνά σε συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς. Μέσω παρουσιάσεων τονίστηκε πώς η νομοθεσία από μόνη της δεν είναι αρκετή για τη διατήρηση της άγριας ζωής, και πρέπει επίσης να επιδιωχθεί συνεργασία μεταξύ πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Συγκεκριμένες δράσεις και μία βάση από άτομα με ισχυρό κίνητρο, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την Οδηγία για τα άγρια ​​πτηνά. Σε μία περίοδο 35 ετών οι Ευρωπαίοι κυνηγοί έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί εταίροι στην επίτευξη των στόχων αυτών - όταν και όπου αναγνωρίστηκαν.

Το συνέδριο παρακολούθησαν σημαντικά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευρωβουλευτές και εκπροσώποι πολλών πολιτικών και περιβαλλοντικών ιδρυμάτων και οργανισμών με καλεσμένους υψηλού επιπέδου ομιλητές από την Επιτροπή, ΜΚΟ, τον επιστημονικό κόσμο, εθνικές πολιτικές οργανώσεις και κυνηγετικούς συλλόγους.

Το συνέδριο σηματοδότησε επίσης τα 10 χρόνια της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ BirdLife International και FACE η οποία χαρακτηρίστηκε από εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των δύο οργανισμών. Η FACE εμμένει στην κοινή με την BirdLife International δέσμευση, να μην υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην τροποποίηση του κειμένου της Οδηγίας για τα πτηνά, πιστεύοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μόνο θα αποδυναμώσουν τις τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας, πράγμα το ποίο δεν είναι προς το συμφέρον των δύο μερών.

Ο Πρόεδρος της FACE Gilbert de Turckheim συνόψισε την άποψη των κυνηγών της για τη λειτουργία της Οδηγίας για τα πτηνά: "Οι ερμηνείες της παρούσας Οδηγίας θα πρέπει να διεξάγεται με μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να αποφευχθούν διαφωνίες που δεν έχουν σχέση με την κατάσταση διατήρησης των πουλιών. Η κορυφαία προτεραιότητα για το μέλλον είναι η προστασία των οικοτόπων, και είναι σημαντικό να έχουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο ατόμων με ισχυρό κίνητρο, οι οποίοι υλοποιούν τους στόχους διατήρησης."

Presentations 

Partnershisp Success: Boleybrack Mountain Red Grouse Habitat Management Project, Dr. David Scallan and Mr. John Carslake, National Association of Regional Game Councils, Ireland
Hunting as a positive force for the conservation of a declining species:  The case of the Grey Partridge,  Benoît Chevron, FNC - Fédération Nationale des Chasseurs, France (Presentation in French)
Birds Directive Article 9§1.c - judicious use for socio-cultural and conservation benefit, Prof. Robert Kenward, Vice-chair, for Europe, of IUCN Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group

Σχετικά: