Προσευχηθείτε κυνηγοί. Κάντε δεήσεις υπέρ του πολλαπλασιαμού των θηραματικών πληθυσμών. Εισφορές δώσατε, έργα δεν θα λάβετε (από το Ελληνικό Δημόσιο).

Αν έχετε αναρωτηθεί για την κατάντια των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, η ανάγνωση του πίνακα που ακολουθεί θα σας λύσει τις απορίες. Αυτή είναι η ανταπόδοση των ~20.000.000 € που εισπράττειtει ετησίως το κράτος από τέλη, κυρίως, επί της δραστηριότητας της θήρας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης -χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014.

Δασική Υπηρεσία Τίτλος Μελέτης ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
Δασαρχείο Σερρών Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή (Ε.Κ.Π.) Σερρών    
  Συντήρηση και επισκευή δύο (2) κλωβών πτερωτών θηραμάτων στο νέο πυρήνα της Ε.Κ.Π./Αρ. Εγκρ· 15217/16.09.2013 Δ.Δ. Σερρών 74.000,00 2.600,00
  Εκτροφείο Θηραμάτων Χρυσοπηγης    
  Τεχνικά έργα    
  β. Συντήρηση και επισκευή δύο (2) ομαδικών και είκοσι δύο (22) οικογενειακών κλωβών/Αρ. Ενκρ. 3801/30.04.2004 Απόφαση Δ.Δ. Π.Κ.Μ. 80.000,00 2.600,00
  2. Δαπάνες λειτουργίας    
  α. Προμήθεια φυραμάτων - κτηνοτροφών για την κάλυψη των αναγκών του εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγης και του πυρήνα τριχωτών θηραμάτων Λαϊλιά του Δασαρχείου Σερρών (Μελέτη υπό σύνταξη') 30.000,00 4.000,00
  β. Προμήθεια απολυμαντικών - βιταμινών - κτηνιατρικού υλικού κ.α. για την κάλυψη των αναγκών του εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγης του Δασαρχείου Σερρών (Μελέτη υπό σύνταξη) 2.500,00 700
  γ. Ανάπτυξη ιχθυοπονϊας    
  α. Προμήθεια ιχθυοτροφών για την κάλυψη των αναγκών του πεστροφογεννητικού σταθμού Αγγίστρου του Δασαρχείου Σερρών (Μελέτη υπό σύναξη) 500 500
  Εκτροφείο θηραμάτων "Κουρϊ" αρμοδιότητας Δασαρχείου Κοζάνης    
Δασαρχείο Κοζάνης Δαπάνες λειτουργίας (Μελέτη υπό σύνταξη) 5.000,00 1.500,00
  3. Μηχανικός εξοπλισμός (Μελέτη υπό σύνταξη) 5.000,00 1.500,00
  Εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων "Ντάμτες" Γρεβενών    
  Δαπάνες λειτουργίας 50.000,00 2.300,00
Δασαρχείο Μουζακίου β. Πεστροφογεννητικός Σταθμός Ανθηρού    
  2.Δαπάνεςλειτουργίας/Αρ. Εγκρ. 2551/243007/19.11.2012 Απ. Γ.Γ.Α.Δ.Θ-ΣΕ 40.839,19 2.300,00
Δασαρχείο Τρικάλων Συντήρηση κλωβών - πυρήνα προσαρμογής ανάπτυξης και εξαπολύσεως πτερωτών θηραμάτων Ε.Κ.Τ. Κόζιακα Τρικάλων (Η μελέτη θα συνταχθεί) 30.000,00 2.300,00
  Δαπάνες λειτουργίας    
  Αποζημείωση αγροζημιών και ζημιών σε κτηνοτροφικά ζώα 46.000,00 9.100,00
  Μεταφορά θηραμάτων και τροφών    
  Προμήθεια ζωοτροφών -πτηνοτροφών    
  Προμήθεια φαρμάκων για τα θηράματα    
  Προμήθεια κλουβιών μεταφοράς θηραμάτων    
  Προγράμματα - άδειες - έντυπα    
  Συντήρηση και επισκευή οχημάτων    
  Ενίσχυση δικτύου παροχής νερού στο εκκολαπτήριο (Η μελέτη θα συνταχθεί) 20.000,00 1.500,00
Δασαρχείο Καλαμπάκας Συντήρηση εγκαταστάσεων εκκολαπτηρίου πεστροφογεννητικού σταθμού Ασπροποτάμου (Μελέτη υπό σύνταξη) 5.000,00 1.000,00
Δσαρχείο Λάρισας α. Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή (Ε.Κ.Π) Όσσας    
  1. Βελτίωση βιοτόπων    
  β. Μεταφορά θηραμάτων (Μελέτη υπό σύνταξη) 5.000,00 4.000,00
  γ. Προμήθεια τροφών 30.000,00 2.300,00
  δ. Προληπτικά μέτρα υγεινής 4.000,00  
  3. Δαπάνες λειτουργίας    
  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού 7.000,00 1.000,00
Δασαρχείο Αταλάντης α. Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή (Ε.Κ.Π.)    
  1. Βελτίωση Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου (Μελέτη υπό σύνταξη) 100.000,00 4.000,00
Δασαρχείο Καρπενησίου Συμλήρωση εγκαταστάσεων και προμήθεια κλωβών αναπαραγωγής του εκτροφείου θηραμάτων Βουτύρου Δασαρχείου Καρπενησίου/Αρ. Εγκρ. 4723/29.12.2010 Απ. ΠΣΕ 50.000,00 3.300,00
Δασαρχείο Άμφισσας α. Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή(Ε.Κ.Π,):  Παρνασσίδας    
  2. Τεχνικά έργα (Εργασίες επισκευής πυρήνων προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων) 10.000,00 3.000,00
Δασαρχείο Πατρών Εκτροφείο θηραμάτων ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ    
  Δαπάνες λειτουργίας (μισθοδοσία, φύραμα, φάρμακα, κτηνοτροφές κλπ.) 190.000,00 1.000,00
  2. Τεχνικά έργα    
  Συντήρηση εγκαταστάσεων κλπ. Εκτροφείου Καλουσίου 100.000,00 9.000,00
Δασαρχείο Καλαβρύτων α. Εκτροφείο Τριχωτών θηραμάτων: Σουβάρδου    
  Συντήρηση επισκευή περίφραξης (Μελέτη υπό σύνταξη) 4.000,00 2.000,00
Δασαρχείο Αμαλιάδας Εκτροφείο θηραμάτων Δαφνιώτισσα    
  Δαπάνες λειτουργίας 50.000,00 10.000,00
Δασαρχείο Καλαμάτας Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Ν. Σαπιένζας.    
  1. Εργασίες συντήρησης υπαρχουσών υποδομών (δρόμοι, μονοπάτια, ποτίστρες). (Η μελέτη θα συνταχθεί) 30.000,00 2.500,00
  2. Κατασκευή φυλακείου, αποθήκης (Η μελέτη θα συνταχθεί) 50.000,00 2.000,00
Δασαρχείο Ξυλοκάστρου α. Εκτροφείο θηραμάτων Σαράνταπήχου    
  1. Τεχνικά έργα    
  Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής (βάνες κλπ.) (Μελέτη υπό σύνταξη) 2.600,00 1.000,00
  Δαπάνες λειτουργίας    
  Προμήθεια προϊόντων νομής, συμπυκνωμάτων, βιταμινών κλπ. 25.000,00 5.000,00
  Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης εξοπλισμού 3.500,00  
  Προμήθεια κτηνιατρικού, υγειονομικού υλικού (φαρμάκων κλπ) 5.000,00  
  Προμήθεια καυσίμων 2.500,00  
Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου Αποκατάσταση περίφραξης του πάρκου ελαφιών Αγίου Σουλά, νήσου Ρόδου 20.000,00 15.000,00
Δνση Δασών Λασιθίου Κρατικό εκτροφείο Αγίων Πάντων    
  Προμήθεια ζωοτροφών, συντήρηση εγκαταστάσεων, κατασκευή ομβροδεξαμενής κλπ) 50.000,00 2.000,00
Δνση Δασών Χανίων Εκτροφείο θηραμάτων Ν. Οοδωρού    
  Δαπάνες λειτουργίας (αγορά ζωοτροφών, επισκευή βάρκας και οχημάτων, προνήθεια καυσίμων) 10.000,00 1.000,00
  ΣΥΝΟΛΟΝ: 1.137.439,19 100.000,00

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 26-07-2014 11:15
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ!
""Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς επίσης και άλλων 112 Δήμων, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 70.871,07€, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ, προκειμένου οι δικαιούχοι του προγράμματος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων."
kiato.gov.gr/.../...

ΤΑ ΕΡΓΑ:
Παράθεση:
Ορθοπεταλιές με κοινόχρηστα ποδήλατα
kathimerini.gr/.../...

Συνολικά εννέα δήμοι διαθέτουν από σήμερα το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών να κάνουν ορθοπεταλιές νοικιάζοντας, πρακτικά, ένα ποδήλατο έναντι συμβολικού αντιτίμου. Σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στον ένατο δήμο της χώρας, στον δήμο Σικυωνίων στο Κιάτο. Οι ποδηλάτες θα μπορούν να νοικιάζουν τα ποδήλατα στους σταθμούς που βρίσκονται στον προαστιακό, στον Πεζόδρομο Κλεισθένους, στο Κάτω Διμηνιό και στην πλατεία Λυσίππου. Η εγγραφή είναι εφικτή από το κιόσκι του Σταθμού στον προαστιακό και από το kiato.cyclopolis.gr, αρκεί ο χρήστης να διαθέτει τραπεζική (χρεωστική ή πιστωτική) κάρτα. Οι χρήστες θα παραλαμβάνουν και θα επιστρέφουν τα ποδήλατά τους από τους παραπάνω σταθμούς. Ηδη το σύστημα λειτουργεί στο Μαρούσι, το Ναύπλιο, το Αίγιο, τον Μαραθώνα, τη Νέα Σμύρνη, το Μοσχάτο, την Αρχαία Ολυμπία, το Ακτιο-Βόνιτσα.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή