Αξιοποιώντας την καθημερινή παρουσία της Θηροφυλακής στα Φυσικά Χερσαία Οικοσυστήματα της Ροδόπης προχωρήσαμε σε σποροσυλλογή και λήψη μοσχευμάτων δασοπονικών ειδών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους.

Κατά την διάρκεια των περιπολιών που πραγματοποιούνται για δασοπροστασία-θηροφύλαξη συλλέχτηκαν σπόροι καστανιάς, φουντουκιάς, αμυγδαλιάς, φουσκιάς, μελικοκιάς, δαμασκηνιάς, τσαπουρνιάς κ.α. ειδών, επίσης παρήχθησαν μοσχεύματα μουριάς, μοσχοιτιάς, αλμυρικίου, συκιάς κ.α. καρποφόρων δέντρων και θάμνων.

Το παραπάνω πολλαπλασιαστικό υλικό παραδόθηκε στο Δασικό Φυτώριο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αμβροσία με σκοπό να ενισχύσουμε την παραγωγική του δυνατότητα σε δασοπονικά είδη κατάλληλα για χρήση τους σε μελλοντικά έργα βελτίωσης βιοτόπου άγριας πανίδας . Πρέπει να τονίσουμε ότι η Δ/νση Αναδασώσεων προσπαθεί και έχει επιτύχει, παρά τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες και την έλλειψη προσωπικού, να διατηρήσει σε λειτουργία τα δύο Δασικά Φυτώρια που διαθέτει στη Ροδόπη, ενώ αρκετά φυτώρια άλλων Δασαρχείων έκλεισαν λόγω υποχρηματοδότησης.

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 28-05-2014 13:05
Σε «νεκρή» ουσιαστικά περίοδο, ο κυνηγετικός σύλλογος δε στερείται δράσης

Πηγή: www.xronos.gr/.../

Τα μέλη του συλλόγου της Κομοτηνής έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια βελτίωσης των βιοτόπων και της βιοποικιλότητας σε επιλεγμένα μέρη της Ροδόπης με φυτεύσεις καρποφόρων και θάμνων και λήψη μοσχευμάτων δασοπονικών ειδών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους.
Μπορεί η περίοδος να είναι «νεκρή» κυνηγετικά, ενόψει της νέας ρυθμιστικής απόφασης του αρμόδιου υπουργού, όμως ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής δε στερείται δράσης, αντίθετα τα μέλη του έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια βελτίωσης των βιοτόπων και της βιοποικιλότητας σε επιλεγμένα μέρη της Ροδόπης. Η προσπάθεια φυσικά αυτή δεν είναι σημερινή, αλλά ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο «Χ» Γιάννης Ρεφειάδης υπεύθυνος ταμείου και εκπρόσωπος τύπου των κυνηγών. Στο πλαίσιο της «περιβαλλοντική ς ευθύνης» ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής πραγματοποίησε ανοιξιάτικες φυτεύσεις καρποφόρων δέντρων και θάμνων σε επιλεγμένες θέσεις στην ορεινή περιοχή ευθύνης του. Βασικός στόχος των φυτεύσεων, μακροχρόνια, η αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας και ποιότητας τροφής για την άγρια πανίδα (θα επωφεληθούν κυρίως αγριογούρουνο, λαγός και πέρδικα) και η αισθητική αναβάθμιση του τοπίου. Τα δασοπονικά είδη που χρησιμοποιήθηκα ν ήταν: καστανιά, μουριά, καρυδιά, ροδιά, αχλαδιά, κρανιά, δαμασκηνιά, αγριομηλιά, κυδωνίαστρο και πυράκανθος. Η δράση υλοποιήθηκε από τους άνδρες της Θηροφυλακής, ενώ συνέδραμαν και δασοφύλακες της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Παράλληλα, οι κυνηγοί αξιοποιώντας την καθημερινή παρουσία της θηροφυλακής στα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα της Ροδόπης προχώρησαν σε σποροσυλλογή και λήψη μοσχευμάτων δασοπονικών ειδών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους. Κατά την διάρκεια των περιπολιών που πραγματοποιούντ αι για δασοπροστασία-θ ηροφύλαξη συλλέχτηκαν σπόροι καστανιάς, φουντουκιάς, αμυγδαλιάς, φουσκιάς, μελικοκιάς, δαμασκηνιάς, τσαπουρνιάς κ.α. ειδών, επίσης παρήχθησαν μοσχεύματα μουριάς, μοσχοιτιάς, αλμυρικίου, συκιάς κ.α. καρποφόρων δέντρων και θάμνων. Το παραπάνω πολλαπλασιαστικ ό υλικό παραδόθηκε στο δασικό φυτώριο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αμβροσία με σκοπό να ενισχυθεί η παραγωγική του δυνατότητα σε δασοπονικά είδη κατάλληλα για χρήση τους σε μελλοντικά έργα βελτίωσης βιοτόπου άγριας πανίδας. Πρέπει να τονιστεί ότι η Δ/νση Αναδασώσεων προσπαθεί και έχει επιτύχει, παρά τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες και την έλλειψη προσωπικού, να διατηρήσει σε λειτουργία τα δύο δασικά φυτώρια που διαθέτει στη Ροδόπη, ενώ αρκετά φυτώρια άλλων δασαρχείων έκλεισαν λόγω υποχρηματοδότησης.
ΦΥΤΕΥΚΑΝ 300 ΘΑΜΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Επιπλέον ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής έκανε 300 φυτεύσεις ομάδων δένδρων/θάμνων για τη δημιουργία θέσεων κάλυψης. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η μελλοντική δημιουργία θέσεων κάλυψης και φωλεοποίησης της άγριας πανίδας κυρίως σε θέσεις όπου απαντάται αξιόλογος πληθυσμός πεδινής πέρδικας (Perdix perdix). Όπως μας ενημερώνει ο Νικόλαος Δουλακάκης δασοπόνος MSc – αρχιτέκτων τοπίου Τ.Ε, ομοσπονδιακός θηροφύλακας ΣΤ ΚΟΜΑΘ – Κ.Σ. Κομοτηνής, οι περιοχές όπου έγιναν οι φυτεύσεις χαρακτηρίζονται από την απουσία φυσικής ξυλώδους βλάστησης μιας και στο κοντινό παρελθόν η εντατική γεωργία και η τάση για απόκτηση ολοένα και περισσότερης γης οδήγησε στην εκχέρσωση και καταστροφή φυσικών φυτοφρακτών που παραδοσιακά διατηρούνταν μεταξύ των χωραφιών. Έτσι, η χωρητικότητα (ικανότητα διατήρησης) εδαφόβιων ειδών άγριας πανίδας της τοπικής βιογεωκοινότητα ς έπεσε σε πολύ χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα παρόλο που υπάρχει επάρκεια και ποικιλία τροφής. Αφού επιλέχθηκαν οι κατάλληλες διαθέσιμες θέσεις φύτευσης (κυρίως γυμνά πρανή μεταξύ των χωραφιών) κατά προτίμηση με βόρεια έκθεση (ώστε να επικρατούν καλύτερες συνθήκες υγρασίας για την επιβίωση των αρτίφυτών μας) με τη βέλτιστη δυνατή γεωγραφικά χωρική κατανομή ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες. Έπειτα, επιλύθηκε μία συνάρτηση ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα δασοπονικά είδη με παραμέτρους όπως: η αντοχή στην ξηρασία και τη βόσκηση, η παραγωγή τροφής για την άγρια πανίδα, η επάρκεια φυταρίων, η πυκνότητα της κόμης, η αειφυλλία, η ενδημία των ειδών στην περιοχή κ.α. και καταλήξαμε στα παρακάτω είδη: Δασοπονικό είδος αιτιολογία επιλογής Φυλίκι (Phillirea latifolia) αντοχή στην ξηρασία και βοσκή, αείφυλλο είδος-άριστη κάλυψη Σπάρτο (Spartium junceum) εδαφοβελτιωτικό , παροχή τροφής στον λαγό (βλαστοί, φύλλα) και τα μικρόπουλα (σπόροι) Βάτος ή βατσινιά (Rubus sp.) παραγωγή άφθονων φυταρίων από ριζοβλαστήματα, ενδημικό, ολιγαρκές Πυράκανθος (Pyracantha coccinea) Παροχή κάλυψης, και τροφής τον χειμώνα, αντοχή στη βοσκή & ξηρασία Aχλαδιά (Prunus sp) Παροχή τροφής, ενδημικό & ολιγαρκές είδος Μουριά (Morus sp.) Ολιγαρκές & ανθεκτικό δέντρο, παραγωγή άφθονης τροφής Επίσης, χρησιμοποιήθηκα ν σε μικρότερη κλίμακα: κρανιά, ροδιά, κυδωνίαστρο, πουρνάρι, συκιά, αγριοδαμασκηνιά , αλμυρίκι, αγριομηλιά, μοσχοϊτιά & βιβούρνο. Μέρος των φυταρίων αγοράστηκαν από ιδιωτικό φυτώριο, ενώ η πλειοψηφία προήλθε από φυτά παραγωγής μας από το πρότυπο φυτώριο του συλλόγου. Για τις εργασίες αξιοποιήθηκε το προσωπικό της Θηροφυλακής, Ομοσπονδιακής και Συλλόγου, συνδυάζοντάς τις περιπολίες για τη θηροφύλαξη-δασο προστασία με φυτεύσεις, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το κόστος. Φυτεύτηκαν περισσότεροι από 300 θάμνοι και δέντρα σε περίπου 50 διαφορετικές θέσεις του κάμπου της Ροδόπης, από την παραπάνω δράση αναμένεται να ευνοηθούν κυρίως η πεδινή πέρδικά, το τοπικό ορτύκι και ο λαγός . ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΕΡΒΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ Ο Γιάννης Ρεφειάδης έκανε τέλος γνωστό ότι επίκειται αδερφοποίηση του κυνηγετικού συλλόγου Κομοτηνής με κυνηγετικό σύλλογο της Σερβίας, ώστε να ανταλλαγούν απόψεις και οι κυνηγοί των δύο χωρών να γνωρίσουν τους τόπους δράσης του κάθε συλλόγου. Δήμητρα Συμεωνίδου
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή