Αξιοποιώντας την καθημερινή παρουσία της Θηροφυλακής στα Φυσικά Χερσαία Οικοσυστήματα της Ροδόπης προχωρήσαμε σε σποροσυλλογή και λήψη μοσχευμάτων δασοπονικών ειδών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους.

Κατά την διάρκεια των περιπολιών που πραγματοποιούνται για δασοπροστασία-θηροφύλαξη συλλέχτηκαν σπόροι καστανιάς, φουντουκιάς, αμυγδαλιάς, φουσκιάς, μελικοκιάς, δαμασκηνιάς, τσαπουρνιάς κ.α. ειδών, επίσης παρήχθησαν μοσχεύματα μουριάς, μοσχοιτιάς, αλμυρικίου, συκιάς κ.α. καρποφόρων δέντρων και θάμνων.

Το παραπάνω πολλαπλασιαστικό υλικό παραδόθηκε στο Δασικό Φυτώριο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αμβροσία με σκοπό να ενισχύσουμε την παραγωγική του δυνατότητα σε δασοπονικά είδη κατάλληλα για χρήση τους σε μελλοντικά έργα βελτίωσης βιοτόπου άγριας πανίδας . Πρέπει να τονίσουμε ότι η Δ/νση Αναδασώσεων προσπαθεί και έχει επιτύχει, παρά τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες και την έλλειψη προσωπικού, να διατηρήσει σε λειτουργία τα δύο Δασικά Φυτώρια που διαθέτει στη Ροδόπη, ενώ αρκετά φυτώρια άλλων Δασαρχείων έκλεισαν λόγω υποχρηματοδότησης.