Ελεγχόμενη καύση λειμώνων

Εργασίες των κυνηγών στους τόπους που το κυνήγι δεν κλείνει ποτέ

Η διατήρηση απαιτεί μια λεπτή ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει κάποιο δούναι και λαβείν για τη δημιουργία οικοτόπων και πληθυσμών άγριας ζωής που ευδοκιμούν. Συχνά, δημιουργεί ακόμα και την εντύπωση ότι είναι μια αντιπαραγωγική διαδικασία.

Λίγο πολύ είναι γνωστή η πρακτική που εξασκεί η Ruffed Grouse Society. Η δημιουργία ενδιαιτημάτων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν πληθυσμούς γκράουζ και μπεκάτσας συνήθως σημαίνει την κοπή της παλιάς βλάστησης, ανοίγοντας έτσι χώρο στην ανάπτυξη νέου δάσους. Πολλοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν την ορθή διαχείριση βλέπουν την εκκαθάριση του παλαιού δάσους σαν ένα κακό πράγμα, μια ασχήμια. Στην πραγματικότητα, είναι υγιές για ένα δάσος να ανανεώνεται κάθε 30-40 χρόνια. Προφανώς, πρέπει να διατηρείται η ισορροπία, και δεν πρέπει να κοπούν όλα τα δέντρα, αλλά η απομάκρυνση αυτών που δεν παρέχουν πλέον τροφή και καταφύγιο για την άγρια ζωή, θα αυξήσει τους πληθυσμούς πουλιών και ζώων. Κατά μεγάλο μέρος το έργο που κάνει η RGS, βοηθά πάρα πολλά πουλιά και ζώα πέρα απ' τη μπεκάτσα και τα γκράουζ.

Τα ίδια ισχύουν και για τους πεδινούς λειμώνες. Τα άγρια χόρτα παρέχουν καταφύγιο και τόπο φωλιάσματος για πολλά ζώα και πουλιά. Παρέχουν επίσης πληθυσμούς εντόμων με τα οποία τρέφονται πολλά απ' τα πουλιά. Όταν φυτρώνουν και άλλα είδη φυτών, τα ριζικά συστήματα ανταγωνίζονται, και συχνά τη μάχη χάνει το άγριο γρασίδι. Το απλό κούρεμα μιας περιοχής δεν ανακουφίζει το πρόβλημα, γιατί μέσω του ριζικού τους συστήματος τα ανεπιθύμητα φυτά θα επανέλθουν δρυμίτερα.

Πριν την κατάληψη από τον άνθρωπο μεγάλων εκτάσεων γύρω απ' τα δάση και και τους λειμώνες, υπήρχε μια απλή φυσική διαδικασία για την αναζωογόνηση τους. Η ΦΩΤΙΑ. Στην εποχή μας ξοδεύεται, και δικαίως, πολύς χρόνος και χρήμα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτά που έχουμε δημιουργήσει. Ωστόσο, οι πυρκαγιές ήταν ένας φυσικός τρόπος εκκαθάρισης της παλιάς άχρηστης βλάστησης, και δημιουργίας χώρου για νέα δυναμικά ενδιαιτήματα. Ενώ η τεχνητή πυρκαγιά σε μεγάλες εκτάσεις δασικού βιότοπου δεν είναι εφικτή, οι φωτιές στους λειμώνες μπορούν να είναι εύκολα διαχειρίσημες, και παρέχουν μια γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδο που δίνει νέα ζωή στην περιοχή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πως συμβαίνει αυτό στον ιστότοπο του DNR.

Η ελεγχόμενη καύση διαρκεί συνήθως μισή μέρα και αφήνει τα χωράφια απανθρακωμένα. Αν και δεν πρόκειται για ένα ευχάριστο θέαμα στην αρχή, σε μερικούς μήνες, νέα ζωή αναδύεται μέσα από τις στάχτες, και το έδαφος θα είναι και πάλι ένα ακμάζον, υγιές, και πράσινο οικοσύστημα.