Κάλεσμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ 1ου ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

Καλούνται όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων σε Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, Καραϊσκάκη 75, Χανιά.

Θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 με έκθεση ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής.
2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
3. Έγκριση επιβολής εκτάκτου εισφοράς.
4. Εισηγήσεις μελών - προτάσεις.

Εκ του ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αγκανάς Γεώργιος