Κάλεσμα

      

                                            

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΛΜΥΡΟΥ                                          Αλμυρός   14/03/2014

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                          Αριθ. Πρωτ: 26
ΣΥΝ/ΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ζ΄ ΚΥΝ/ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                                

        ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976                                                                                                                                                       

Ταχ. Δ/νση: Εργατ. Κατοικίες Αγ. Νικολάου                      

Ταχ. Κώδικας : 371 00  ΑΛΜΥΡΟΣ  

Τηλέφωνο/FAX: 24220/21662

Πληρ: Δ. Βελάνης (2422350249)

 

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                       (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 3/2014)

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου ΑΛΜΥΡΟΥ, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 8 και 26 του καταστατικού), η οποία θα γίνει στο  Δημαρχείο Αλμυρού  3ος  όροφος ΑΙΘΟΥΣΑ Δημοτικού Συμβουλίου  στον Αλμυρό, την  Κυριακή  30/03/2014 και ώρα 19.00 , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
  Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη Κυριακή  06/04/2014, την ίδια ώρα  19.00  στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς  νέα πρόσκληση, και η οποία θα θεωρηθεί σε ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρον 7 παρ.7 του Καταστατικού)
                 

                       ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΙΝΑΙ

1.- Ανακοίνωση Εκθέσεως Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, έτους 2013.

2.- Ανακοίνωση Απολογισμού έτους 2013

3.- Ανακοίνωση  Προϋπολογισμού έτους 2014.

4.- Έγκριση  Εκτάκτου Εισφοράς δια την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015 δια

      φιλοθηραματικούς σκοπούς και αγορά κτιρίου στέγασης.

5.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για  αγορά κτιρίου στέγασης του συλλόγου και  λοιπές  

     προτάσεις για εκτέλεση έργων περιόδου 2014 – 2015.

6.- Διάφορα θέματα μελών. 

                                       Για το Διοικητικό   Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                           Ο Γεν. Γραμματέας      

 

        Δημήτριος Βελάνης                                              Νικόλαος Χουλιαράς