Κάλεσμα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Μελών 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου
Φ λ ώ ρ ι ν α ς

ΘΕΜΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Το Δ.Σ. του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Φλώρινας, σε εφαρμογή του άρθρου 6 του καταστατικού του Συλλόγου συγκαλεί ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του για την 27 Απριλίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στην αίθουσα του Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση Απολογισμού οικ.έτους 2013 , έγκριση Προϋπολογισμού οικ έτους 2014 , ανάγνωση ΄Εκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Δ/νσης Δασών Φλώρινας.
2. ΄Εγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου.
3 ΄Εκτακτα θέματα - Διάφορες προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 04 Μαίου 2014, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, με οσαδήποτε μελη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΕΚΟΥΤΑΝΗΣ Χ ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ Π.