Ως κυνηγετικές οργανώσεις που τα μέλη μας (περίπου, 7.000) βιώνουν καθημερινά το Περιβάλλον και ως σωματεία έχουμε τον χαρακτηρισμό του διαχειριστή του, από το αρμόδιο υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. είμαστε αντίθετοι σε ενέργειες που σκοπό έχουν να εκβιομηχανίσουν και να αλλοιώσουν / καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον: τοπιακά και πολιτισμικά.

Οι 28 αιολικοί σταθμοί σε Λήμνο, Λέσβο και Χίο οι οποίοι θα αποτελούνται από 353 ανεμογεννήτριες, τύπου Gamesa Eolika G80, διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα καθώς και διάνοιξη νέας οδοποιίας μήκους πολλών χιλιομέτρων είναι οι ενέργειες που μας ανησυχούν ως πολίτες των νησιών αυτών αλλά και ως κυνηγετικές οργανώσεις οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουμε την συνέχιση της δραστηριότητας μας.

Ειδικότερα σας αναφέρουμε τις εξής παρατηρήσεις μας:

1.  Οι περιοχές λόγω των συστατικών τους στοιχείων, έχουν μεγάλη οικολογική σημασία. Οι ανεμογεννήτριες θα κυριαρχήσουν στο τοπίο και θα το εκμηχανίσουν. Μεγάλη οπτική υποβάθμιση προκαλούν και τα χωματουργικά έργα εγκατάστασης και πρόσβασης στις ανεμογεννήτριες. Η Υπηρεσία για την Προστασία της Υπαίθρου της Αγγλίας σε αναφορά της στην Κυβέρνηση θεωρεί ότι τα αιολικά πάρκα είναι μια μορφή βιομηχανικής ανάπτυξης και πρότεινε να δημιουργούνται σε ήδη υποβαθμισμένες περιοχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι περιοχές, όπου προτείνεται να γίνουν αιολικοί σταθμοί είναι περίβλεπτες.  Με αυτόν τον τρόπο θα πληγεί ανεπανόρθωτα η εικόνα του φυσικού τοπίου τους.

2.  Τα έργα υποδομής για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, θα εκθέσουν χιλιάδες τόνους εδάφους στον αέρα και τη βροχή, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη διάβρωση. Αλλά και σε περίπτωση εγκατάλειψης της εκμετάλλευσης (αρκετά υπαρκτή πιθανότητα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία), είναι  αδύνατη η απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων όπως οι ογκώδεις θεμελιώσεις από μπετόν. Το έδαφος στις κορυφογραμμές έχει βάθος λιγότερο από 10 εκατοστά και το ποώδες εδαφόκλιμα είναι αδύνατο να επανεγκατασταθεί στο συγκεκριμένο ακραίο οικολογικά περιβάλλον λόγω του ιδιαίτερα άγονου μητρικού πετρώματος που αναπόφευκτα θα αποκαλυφθεί σε μεγάλη έκταση. Η κατασκευή δρόμων πρόσβασης ιδιαίτερα σε κορυφογραμμές προκαλεί μόνιμη αλλαγή της εδαφοκάλυψης  και εκτεθειμένες επιφάνειες στην επιφανειακή διάβρωση. Εκτός από τις βάσεις στήριξης των ανεμογεννητριών, θα χρειαστεί να κατασκευαστούν χιλιόμετρα δικτύου μεταφοράς του ρεύματος και εκατοντάδες πυλώνες, με τα συνεπαγόμενα τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και εκτεταμένες καταστροφές. Στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, η κατασκευή ανεμογεννητριών ύψους 50μ. δημιούργησε ρωγμές στο μητρικό πέτρωμα, με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να αλλάζουν πορεία ή να εξαφανίζονται.

3.  Οι ευρύτερες περιοχές έχουν μεγάλες δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη. Οι τιμές των σπιτιών και των οικοπέδων έχουν πέσει (μέχρι 40%) σε περιοχές ανάπτυξης αιολικών πάρκων (Savillis, Διεθνής Εταιρία Εκτίμησης Ακινήτων, 1998). Η κατασκευή Αιολικού πάρκου, θα πλήξει και θα υποβαθμίσει ανεπανόρθωτά στον τομέα, καθώς οι επισκέπτες τέτοιον περιοχών έρχονται προς αναζήτηση ηρεμίας και ενός ήρεμου φυσικού τοπίου. Αν αντί της ηρεμίας βρουν συστοιχίες ανεμογεννητριών, μάλλον θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για την περιοχή, όπως έγινε σε εθνικά πάρκα της Δανίας, Ολλανδίας και Βρετανίας. Σε αυτές τις χώρες που έχουν μακρά εμπειρία στα αιολικά πάρκα, δεν επιτρέπεται πια η δημιουργία τους σε περιοχές φυσικής ομορφιάς. Σε τουριστικές περιοχές της Ουαλίας, Δανίας και Ολλανδίας, όπου εγκαταστάθηκαν αιολικά πάρκα, παρατηρήθηκε μια μέση μείωση της τουριστικής κίνησης της τάξης του 30% κατά την πρώτη δεκαετία (Έκθεση για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων, Οργανισμός Τουρισμού της Ουαλίας, 1999).

4.  Θα αρθεί η χρήση της έκτασης σαν βοσκότοπος, είτε γιατί όπως ήδη αναφέραμε θα υποβαθμισθεί λόγω διάβρωσης απ’ την αποκάλυψη του μητρικού πετρώματος, είτε γιατί θα πρέπει να απαγορευθεί επί μακρόν η βόσκηση σε τυχόν προσπάθειες αποκατάστασης της βλάστησης.

5.  Τα αιολικά πάρκα δημιουργούν ελάχιστες θέσεις εργασίας για τον ντόπιο πληθυσμό. Ένα τυπικό αιολικό πάρκο απασχολεί 3 μόνιμους υπαλλήλους. Η δαπάνη δημιουργίας ενός αιολικού πάρκου, θα κατανεμηθεί κυρίως στην αγορά και εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, δηλαδή στην  κατασκευάστρια εταιρία (εξωτερικό) και τον εργολάβο ενώ οι θέσεις εργασίας που θα απασχολήσουν τους κατοίκους τα περιοχής θα είναι προσωρινές (έως τη λήξη των εργασιών κατασκευής του αιολικού πάρκου). Σε αντίθεση, η μείωση των θέσεων εργασίας λόγω της τουριστικής κίνησης (περίπου 30% πτώση) αναμένεται ότι θα είναι πολλαπλάσια. Προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ένα καίριο πλήγμα στους κατοίκους της περιοχής και αλλά και στον οικοτουρισμό μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Οι αρχαιολογικοί χώροι που θα έχουν οπτική επαφή με τα αιολικά πάρκα, περιοχές οι οποίες είναι ο ετήσιος προορισμός πολλών τουριστών θα υποστούν μια οπτική αλλοίωση με συνάθροιση όλων των υπολοίπων αρνητικών επιπτώσεων.     

6.  Οι περιοχές, φιλοξενούν σπάνια και ευαίσθητα είδη και είναι σημαντικό πέρασμα για τα αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν. Επίσης πολλές από τις περιοχές αποτελούν ιδανικό βιότοπο ενδημικών θηραμάτων όπως του λαγού και της νησιώτικης πέρδικας. Η κατασκευή αιολικών πάρκων είναι μια μορφή βιομηχανικής ανάπτυξης και προκαλεί υποβάθμιση και εξαφάνιση βιοτόπων (Ινστιτούτο Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο, 1998). Από τις περιοχές κάθε χρόνο περνούν πλήθος μεταναστευτικών ειδών, τα οποία συνήθως πετούν σε χαμηλά ύψη. Τα μεταναστευτικά πτηνά κατά τη αποδημία τους, ακολουθούν συνήθως τις νοητές γραμμές των κορυφογραμμών, με αποτέλεσμα να μην έχουν εξαιτίας του Αιολικού πάρκου, επιλογή διαφυγής. Οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη στις κορυφές των βουνών , με αποτέλεσμα να δημιουργούν αδιαπέραστο φράκτη κατά μήκος της περιοχής και τα μεταναστευτικά πτηνά (μέσα σε αυτά και σπάνια είδη), να βρίσκουν μοιραία το θάνατο στους έλικές τους, αλλά και στους πυλώνες τους. Στην Tarifa  της Ισπανίας, ένας σημαντικός αριθμός πουλιών έχει σκοτωθεί, εκ των οποίων, 13 είδη προστατευόμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο αιολικό πάρκο του AltamontPass, στην Καλιφόρνια κάθε χρόνο σκοτώνονται κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια, 40-60 χρυσαετοί και περίπου 7000 μεταναστευτικά πουλιά (Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνια). Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης, αντέδρασε στη δημιουργία αιολικού πάρκου στην Ανατολική Αγγλία, λόγω των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα, όπως υποβάθμιση βιοτόπων και θέσεων φωλεοποίησης, ενόχληση από τον θόρυβο και θανάτωση στα πτερύγια.

7.  Ο θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες δημιουργείται κυρίως από την κίνηση των μηχανικών μέρων και τις αεροδυναμικές ιδιότητες των φτερών. Όσο μεγαλύτερο το μήκος του πτερυγίου, τόσο αυξάνει και ο θόρυβος, ο οποίος είναι χαμηλής συχνότητας και θυμίζει τον ήχο των μπάσων από διπλανή ντίσκο ή ελικοπτέρου σε απόσταση. Η ένταση και διάδοση του θορύβου από τις ανεμογεννήτριες δεν μπορεί να προβλεφθεί λόγω της επίδρασης του ανάγλυφου και της εδαφοκάλυψης στην διάδοση και αντανάκλαση του ήχου (Αξιολόγηση και πρόβλεψη του θορύβου από ανεμογεννήτριες, Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας, Υπουργείο Βιομηχανίας, Ηνωμένο Βασίλειο, 1993). Άμεση συνέπεια της μικρής ή μεγάλης ηχορύπανσης θα είναι όχι μόνο η όχληση και διατάραξη των ζώων και των πουλιών της περιοχής τα οποία θα εκδιωχθούν, αλλά και των ανθρώπων.

8.  Τέλος, ανοίγοντας δρόμους καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος του βιοτόπου των ζώων που διαβιούν στην περιοχή και διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που το γεγονός αυτό συνεπάγεται για τον άνθρωπο, γιατί έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι η φύση εκδικείται αυτούς που την καταστρέφουν.

Διατυπώνουμε μια επείγουσα προειδοποίηση ενάντια στην άκριτη προώθηση μιας τεχνολογίας που μακροπρόθεσμα θα έχει εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στις σχέσεις ανθρώπου και φύσης. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για μια αλλαγή συμπεριφοράς, που είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή καθώς εξελίσσεται βραδέως, και που μας δίνει όλο και μικρότερη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να ζει σ’ ένα περιβάλλον που να χαρακτηρίζεται κυρίως από τη φύση. Η επένδυση στην αιολική ενέργεια, όχι μόνο σπαταλάει χρήματα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά και δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την παραγωγή "καθαρής" ενέργειας.

Τα νησιά μας η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος κοιτίδες πολιτισμού και ιστορίας χιλιάδων ετών περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους πρέπει να προστατευθούν από τέτοιου είδους κερδοσκοπικές –καιροσκοπικές επενδύσεις. Υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε για να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές έτσι όπως τα γνωρίσαμε εμείς και όχι κατεστραμμένα στο βωμό μιας τυφλής «πράσινης ανάπτυξης».