Η πλειοψηφία των κυνηγών τρέφει βαθύτερο σεβασμό και θαυμασμό για την άγρια ζωή σε σχέση με τους μη κυνηγούς