ΠΡΟΣ:  Κυνηγετικούς Συλλόγους                            Θεσσαλονίκη      28/1/2014
αρμοδιότητας ΣΤ’  ΚΟΜΑΘ                                Αριθ. Πρωτ.:    167
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων σκαγιών στο κυνήγι σε υγροτόπους.

Σας γνωστοποιούμε, ότι σύμφωνα με την Υπ. Αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων. ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «περί διατηρήσεων των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ: Β/1495-6/9/2010) , άρθρο 8, παρ.4, «Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Επομένως από τις 6/9/2013 δεν επιτρέπεται η χρήση μολύβδινων σκαγιών για το κυνήγι όλων των θηραματικών ειδών σε παντός τύπου υγροτοπικά οικοσυστήματα. Αντί των μολύβδινων σκαγιών επιτρέπεται η χρήση ατσάλινων ή άλλων σκαγιών που αποτελούνται από διάφορα μίγματα μετάλλων. Δυστυχώς παρά τις όποιες προσπάθειες των κυνηγετικών οργανώσεων δεν κατέστη δυνατή η τροποποίηση των παραπάνω, οπότε όλοι μας θα υποστούμε το επιπλέον κόστος της προμήθειας και χρήσης κατάλληλων φυσιγγίων τα οποία, λόγω της περιορισμένης χρήσης, έχουν ακόμα υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά. Παρ’όλα αυτά οι προσπάθειες συνεχίζονται για να βρεθούν εκείνες οι λύσεις με τις δυνατόν μικρότερες «παράπλευρες απώλειες».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                 Ο  Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Καλογεράκος                                            Ιωάννης Πολυχρόνης

Σχόλια   

# Χρηστίδης Πρόδρομος 29-01-2014 13:12
Κανονικά απ'εδω και πέρα, θαρρω πως όλοι "αυτοί που πάνε κυνήγι στους υγροβιότοπους χώρας μας - κυνηγάνε υδρόβια", θα πρέπει να "πριμοδοτούνται " κιόλας απ'την ΚΣΕ, τοπικό σύλλογο τους (ή πως αλλοιώς, δεν ξέρω ?) για να μπορούν να αγοράσουν και τα νέας τεχνολογίας όπλα-με σύγχρονες κάννες ειδικές για ατσάλινα (αντικ/σουν τα παλαιότερα που'χαν), αλλα και για τα φυσίγγια τους?!!!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή