ΟΔΗΓΙΕΣ: Περί απαγόρευσης της χρήσης σκαγιών μολύβδου στους υγροτόπους

Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ σας ενημερώνει για τη χρήση σκαγιών σε υγροτόπους, με βάση ένα γενικό κείμενο οδηγιών που έγραψε ο επιστημονικός συνεργάτης της Ομοσπονδιας Θεοφάνης Καραμπατζάκης (Μηχανολόγος – Μηχανικός, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος)

 

Από την 7η Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/6-9-2010), άρθρο 8 παρ. 4 «απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για τη θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα».

Οι βαλτοκυνηγοί πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν φυσίγγια γομωμένα με σκάγια άλλου μετάλλου πλην του μολύβδου.

Στην ελληνική αγορά, καθώς και στη διεθνή, αυτά που διατίθενται είναι τα ατσάλινα (μαλακού σιδήρου), τα βολφραμίου (τουγκστενίου-heavy shot)

Τα φθηνότερα και τα  πιο προσιτά είναι τα ατσάλινα, όμως λόγω της σκληρότητάς τους δεν βάλλονται  με ασφάλεια από όλα τα λειόκαννα όπλα. Τα υπόλοιπα (βολφραμίου, κλπ) βάλλονται απ’ όλα τα σύγχρονα λειόκαννα όπλα άκαπνης πυρίτιδας, εκτός απ’ αυτά που φέρουν δαμασκηνές κάννες.

Φυσίγγια  με ατσάλινα σκάγια βάλλονται με ασφάλεια από όλα τα όπλα που ικανοποιούν ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω όρους:

  • O  οι κάννες τους έχουν κατασκευαστεί μετά το 1997 και σε εργοστάσια χωρών που είναι μέλη του CIP (Διεθνής επιτροπή τραπεζών δοκιμών). Αυτές είναι: Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρωσία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Φιλανδία και η Χιλή.
  • O  οι κάννες τους φέρουν θαλάμη 89 mm (3 ½ ΄΄), γνωστές ως σούπερ μάγκνουμ και έχουν κατασκευαστεί στις παραπάνω χώρες.
  • O  οι κάννες τους φέρουν σφραγίδα με το παρακάτω σύμβολο:

 

Όσον αφορά τα τσοκαρίσματα, ατσάλινα σκάγια διαμέτρου μεγαλύτερης των 4 mm δηλ. Νο 0 κατά την Ευρωπαϊκή τυποποίηση και Νο Β κατά την Αγγλική και Αμερικανική, πρέπει να βάλλονται από τσοκάρισμα ανοιχτότερο από το μισό (demi ή ***).

Όσον αφορά τα εναλλασσόμενα τσοκάκια, αυτά που βάλλουν με ασφάλεια ατσάλινα σκάγια γράφουν επάνω τους την ένδειξη “steel shot”. Αν το τσοκάκι μας δεν φέρει αυτή την ένδειξη ή αν γράφει “ no steel shot” δεν ρίχνουμε ατσάλινα σκάγια, ούτε καν ψιλά.

 

Ιδιαιτερότητες των ατσάλινων σκαγιών και ασφαλής χρήση τους

 Ο σίδηρος (ατσάλι) είναι πολύ πιο σκληρό μέταλλο από τον μόλυβδο, πολύ πιο ελαστικός και ελαφρύτερος. Για τους λόγους αυτούς τα ατσάλινα σκάγια έχουν διαφορετική βλητική συμπεριφορά από τα μολύβδινα.

Παρακάτω αναφέρουμε τα ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνουν οι κυνηγοί που τα χρησιμοποιούν:

  1. Λόγω της σκληρότητας και ελαστικότητας του υλικού τους (σιδήρου) και της μικρής πλαστικότητάς του αντιστοίχως, τα ατσάλινα σκάγια εξοστρακίζονται πολύ ευκολότερα από τα μολύβδινα, ακόμα και με πρόσκρουση στο νερό. Γι αυτό βολές επί υδάτινων επιφανειών με μικρή γωνία πρόσκρουσης πρέπει ν’ αποφεύγονται γιατί είναι επικίνδυνες.  
  2. Δεν πρέπει για κανένα λόγο ατσάλινα σκάγια να βάλλονται από όπλα και κάννες που δεν πληρούν προδιαγραφές για τέτοια χρήση τους, σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω.
  3. Οποιαδήποτε άμεση επαφή ατσάλινων σκαγιών με το κοίλο της κάννης και ιδιαίτερα με το στενότερο στόμιό της μπορεί να προκαλέσει ρήξη της κάννης. Γι αυτό τα φυσίγγια που έχουν γόμωση με ατσάλινα σκάγια φέρουν ολόσωμο κυάθιο για να αποφεύγεται η άμεση επαφή σκαγιών και κοίλου κάννης.