Ο απολογισμός των ενεργειών της πρώην ΥΠΕΚΑ & των ΜΚΟ εναντίον των κυνηγών όπως καταγράφεται από τον Ωρίωνα

Το χρονικό: "ΥΠΕΚΑ & ΜΚΟ ενάντια στη Θήρα"

Η παρούσα έρευνα, στην αρχική της μορφή, δημοσιεύτηκε στην ετήσια έκδοση "Πάνθηρας" της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε τον Μαϊο του 2011, με τον παρακάτω τίτλο:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - 10 Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και η θήρα στην Ελλάδα.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (5/7/2011)

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρακάτω κείμενο αφορούν στις σχετικές με τη θήρα εξελίξεις μέχρι και τα τέλη Απριλίου 2011. Στο διάστημα που μεσολάβησε προέκυψε ανασχηματισμός της Κυβέρνησης και απομάκρυνση της τέως Υπουργού ΠΕΚΑ κας Μπιρμπίλη με αντικατάστασή της από τον κ.Παπακωνσταντίνου.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστεί αρμοδιότητες στο ΥΠΕΚΑ με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει γνωστό ποιος από τους κ.Παπακωνσταντίνου, Σηφουνάκη και Μανιάτη θα αναλάβει τον τομέα των Δασών στον οποίο υπάγεται η θήρα. Η καθυστέρηση αυτή κρατά τους κυνηγούς σε αγωνία σχετικά με το μέλλον της δραστηριότητάς τους με δεδομένο το γεγονός πως βρίσκονται σε εξέλιξη η έκδοση της Υπουργικής Ρυθμιστικής Απόφασης για την κυνηγετική περίοδο 2011 - 2012 και κυρίως η αναμόρφωση της Θηρευτικής Νομοθεσίας.

Ολόκληρο το χρονικό »